2019.12.18 podsumowanie mpotęgi (4)
  

Podsumowanie projektu ,,Poszukiwacze matematyki w recyklingu”

W grudniu 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach odbyło się podsumowanie projektu ,,Poszukiwacze matematyki  w recyklingu” realizowanego przez uczniów w ramach programu ,,mPotęga”. Przedsięwzięcie to finansowane było przez Fundację mBanku. Projekt skierowany był do całej społeczności szkolnej. Jego założeniem było wdrażanie uczniów do rozwiązywania problemów edukacyjnych z myślą ,,co łączy świat przyrody z matematyką”. Uczniowie mieli się przekonać, że matematyka to nie tylko trudne zadania, “suche liczby” i abstrakcyjne figury, ale również bardzo ważna dziedzina nauki, która ma zastosowanie w życiu codziennym np. w ekologii. Zaplanowane zadania odwoływały się do edukacji ekologicznej w zakresie zbierania, segregowania oraz odzyskiwania odpadów. Jak długo rozkłada się puszka, butelka plastikowa? Ile śmieci produkuje przeciętny mieszkaniec gminy? Ile ścieków neutralizuje się w oczyszczalni? Na takie i inne pytania związane z ekologią i ochroną środowiska odpowiedzi szukali liderzy projektu. Tematyka zadań związana była z ekologią w naszej gminie. W ramach projektu uczniowie udali się do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierakowicach oraz Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicach. Podczas wizyt młodzież zapoznała się z zadaniami i zasadami pracy tych placówek, przypomniała sobie jak segregować odpady, zgłębiała tajniki oczyszczania ścieków. Uczniowie zbierali informacje na temat ilości odpadów, ich segregacji oraz wtórnego użycia czyli recyklingu. Przeprowadzili (wśród społeczności szkolnej) i przeanalizowali ankietę na temat ilości odpadów z gospodarstw domowych, ich segregacji i recyklingu. Zbierali informacje na temat ,,Życia śmieci – jak długo rozkładają się odpady?”.

Na podstawie zebranych informacji i danych zostały opracowane zadania o treściach ekologicznych, które rozwiązywali uczniowie na zajęciach edukacyjnych. Każda klasa 7 zobowiązana została do wykonania pracy konkursowej w formie plakatu ,,Eko-matematyka”, natomiast klasy 8 w formie przestrzennej ,,Fajne rzeczy z niefajnych śmieci –bryły geometryczne”. Najlepiej z zadań wywiązała się klasa 8 b i 8 c. Zwieńczeniem pracy liderów było między innymi opracowanie folderów na temat życia śmieci oraz ilości odpadów, ich segregacji i recyklingu. Foldery te zostały udostępnione rodzicom i uczniom szkoły.

W realizację projektu najbardziej zaangażowali się uczniowie klas 8: Grot Lidia, Hendrich Marcelina, Stencel Julia, Wenta Wiktoria, Bulczak Julia, Dułak Maksymilian, Neubauer Dawid, Spręga Filip, Lis Wiktoria, Marcińska Dominika, Miotk Kacper, Stachnik Sandra.

Uczestnictwo w projekcie było ciekawym uzupełnieniem działań szkoły związanych z edukacją, nie tylko matematyczną. Projekt umożliwił nauczycielom pokazanie uczniom, że matematyka jest nieodzowna na co dzień, a uczenie się jej może przynieść wiele korzyści. Młodzież, angażując się w działania projektowe miała możliwość kształtowania postaw proekologicznych, mogła uświadomić sobie, że każdy z nas ma realny wpływ na otaczającą rzeczywistość.

Koordynatorzy projektu nauczyciele SP2:
Ewelina Cierocka
Małgorzata Kostuch
Emilia Syldatk

2019.12.17 mPotęga podsumowanie (1)
  

Podsumowanie projektu „Matematyczne Kaszuby”

17 grudnia 2019r. na auli szkolnej odbyło się uroczyste podsumowanie działań zrealizowanych w projekcie edukacyjnym „Matematyczne Kaszuby”.  Projekt był realizowany przez uczniów klas 4-6 naszej szkoły w ramach programu mPotęga, a został dofinansowany przez Fundację mBanku. Trwał on w naszej szkole od września do grudnia 2019 r.

Koordynatorkami projektu były: p. Ewelina Cierocka, p. Małgorzata Kostuch oraz p. Emilia Syldatk.

Głównym celem podejmowanych  działań było ukazanie piękna matematyki w regionalizmie, rozwijanie zainteresowań uczniów tymi dziedzinami nauki, ukazywanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym. Projekt miał charakter innowacyjny, ponieważ opierał się na nowoczesnych metodach nauczania poprzez działanie, doświadczanie i wykorzystanie technik multimedialnych. Ciekawa forma zajęć edukacyjnych sprzyjała również rozwijaniu zdolności artystycznych i poznawczych uczniów. Projekt był skierowany do uczniów klasy 4, 5 oraz 6, którzy byli uczestnikami wielu ciekawych spotkań, jak również podejmowali działania i inicjatywy inspirowane treściami dydaktycznymi płynącymi z programu.

Działania rozpoczęły się we wrześniu rekrutacją osób chętnych, które zostały liderami projektu w swojej klasie. W tym samym miesiącu uczniowie brali udział w wycieczce do Szymbarku. W Centrum Edukacji i Promocji Regionu z zaangażowaniem oglądali zgromadzone eksponaty. Liderzy zwracali szczególną uwagę na liczby pojawiające się w opowiadaniach pana przewodnika i skrzętnie je zapisywali  w notesach. Dowiedzieli się m.in. jaką długość ma najdłuższa deska świata, jak wygląda największy na świecie koncertujący fortepian. Mogli  zaśpiewać wspólnie z panem przewodnikiem Kaszubskie nuty, pospacerować po suficie w Domu do Góry Nogami.

W październiku uczniowie brali udział w wycieczce do Muzeum Ceramiki Kaszubskiej w Chmielnie.

Kolejnym działaniem projektu była możliwość zapoznania się i wgłębienia uczniów i ich rodziców w tajniki haftu kaszubskiego poprzez udział w warsztatach poprowadzonych przez panią Teresę Jelińską. Nauczyli się na nich jak przenieść wzór  z kartki na materiał przy pomocy koszulki foliowej, kalki oraz ołówka, poznali kolory haftu kaszubskiego. Wszyscy mogli spróbować wyszyć wybrany przez siebie wzór kaszubski. Praca wymagała  szczególnej uwagi i dokładności. Uczniowie stwierdzili, iż haftowanie wymaga skupienia, czasu, uczy cierpliwości.

Następne warsztaty poświęcone były tematyce haftu matematycznego, które poprowadziła pani Emilia Syldatk. Haft matematyczny to bardzo ciekawa, niezwykła technika polegająca na wyszyciu wzorów geometrycznych lub obrazu nićmi na kartonie lub papierze. Na haft matematyczny składają się linie szyte według kilku wyuczonych zasad, których umiejętne zastosowanie pozwala na osiągnięcie efektownych kształtów i form, sprawiających wrażenie iluzji optycznej. Biorąc  udział w warsztatach uczniowie mogli rozwijać swoją wyobraźnię i kreatywność. Haft matematyczny wymagał od uczniów cierpliwości, sporej koncentracji.

Ostatni dzień października zakończył się warsztatami tworzenia modeli brył przestrzennych poprowadzonych przez panią Ewelinę Cierocką.

Po przeprowadzeniu warsztatów zostały ogłoszone konkursy  „Symetria w hafcie kaszubskim”, „Symetria w hafcie matematycznym” oraz „Najciekawsza bryła”.

Poza tym wszystkie klasy 4, 5 oraz 6 zostały zobowiązane do wykonania na godzinach wychowawczych plakatu pt. „Kaszuby w liczbach”. Do przygotowania tej pracy niezbędne były informacje zgromadzone przez liderów, a także kreatywność i pomysłowość uczniów.

Kolejnym działaniem podejmowanym w trakcie realizacji projektu była lekcja matematyki o treściach regionalnych, podczas której wszyscy uczniowie zmagali się z zadaniami dotyczącymi tych dwóch dziedzin życia.

W listopadzie zadaniem liderów było przygotowanie propozycji pytań do quizu matematycznego, zawierające informacje zdobyte w trakcie udziału w projekcie. Z wszystkich zagadnień ułożono 27 pytań z możliwościami wyboru, które zostały przygotowane na platformie edukacyjnej E-nauczanie. W quizie matematycznym wzięło udział 24 uczniów (po trzech przedstawicieli każdej z klas).

Przedstawiono filmiki, w których aktorami byli liderzy projektu „Matematyczne Kaszuby”. Zawierały one kilka słów refleksji uczniów na temat zakończonego projektu.

Następnie nastąpiło podsumowanie konkursów i wręczenie nagród przez pana dyrektora.

Wyniki konkursu „Symetria w hafcie kaszubskim”:
III miejsce- Filip Kitowski 4a
II miejsce- Fabian Hendrich 5b
I miejsce- Marcin Kwiatkowski 4a

Wyniki konkursu „Symetria w hafcie matematycznym”:
III miejsce- Dominika Lew – Kiedrowska 6b
II miejsce- Julia Bednarek 6b
I miejsce- Hubert Bonicki 6c

Wyniki konkursu „Najciekawsza bryła”:
III miejsce- Hubert Reglinski 4a
II miejsce- Konrad Pawelczyk 4a
I miejsce- Julia Bednarek 6b

Wyniki konkursu „Quiz matematyczny”:
WYRÓŻNIENIE- najlepszy wynik wśród uczniów klas 4- Franciszek Szczypior 4a
WYRÓŻNIENIE –najlepszy wynik wśród uczniów klas 5- Maja Wolska 5a
III miejsce- Zuzanna Mielewczyk 6a
II miejsce- Błażej Wenta 6b
I miejsce- Franciszek Gniba 6c

Wyniki konkursu „Kaszuby w liczbach”:
III miejsce- klasa 6b
II miejsce- klasa 5a
I miejsce- klasa 5c

Koordynatorzy projektu:
Ewelina Cierocka
Małgorzata Kostuch
Emilia Syldatk

2019.11.15 mpotęga ankieta (1)
  

Poszukiwacze matematyki w recyklingu

Liderzy projektu ,, Poszukiwacze matematyki w recyklingu” (w ramach programu ,,mPotęga”) przygotowali i przeprowadzili wśród społeczności szkolnej ankietę na temat ilości odpadów w gospodarstwie domowym, ich segregacji i recyklingu. Uczniowie wraz z nauczycielami, przy współudziale i pomocy mieszkańców, pragną zwrócić uwagę na problemy związane z gospodarką odpadami w naszej miejscowości. Zachęcają do zmniejszenia ilości odpadów z gospodarstw domowych poprzez ich segregację i powtórne wykorzystanie.

Po opracowaniu i przeanalizowaniu wyników uczniowie dowiedzieli się, że:

 • 92,3% ankietowanych gospodarstw domowych segreguje odpady, przy czym 90,2 % gospodarstw domowych segreguje odpady regularnie,
 • 76,3% ankietowanych gospodarstw odpowiedziało, iż wytworzone odpady po segregacji usuwane są przez wyspecjalizowaną firmę. Niestety, 9,2 % odpowiedziało, iż wytworzone odpady bez segregacji usuwane są przez wyspecjalizowaną firmę, 9,2 %- usuwane we własnym zakresie po segregacji; 2,4 % – usuwane we własnym zakresie bez segregacji: 2,9 % – likwidowane przez spalanie.
 • średnio tygodniowo na jedno gospodarstwo domowe przypada
  – 27 opakowań plastikowych,
  – 6 opakowań szklanych,
  – 5 opakowań metalowych,
  – 3 baterie,
  – ok. 2 kg makulatury.
 • najwięcej w gospodarstwie domowym gromadzi się tworzyw sztucznych i odpadów organicznych,
 • na pytanie: ,, Czy uważają Państwo, że odpady są obecnie źródłem zagrożenia dla zdrowia Państwa rodziny?”
  -76 % ankietowanych gospodarstw uważa, że tak,
  -24 % – odpowiedziało, że nie.

Z roku na rok wyrzucamy coraz więcej odpadów. Śmieci są wszędzie, a największymi ich producentami jesteśmy my sami. Każdy odpad, który produkujemy wpływa na środowisko naturalne, w którym żyjemy. Gdybyśmy pozostawili odpady same sobie, rozkładałyby się nawet tysiące lat.

/opiekunowie/

m_20191031_161444
  

Warsztaty tworzenia modeli brył przestrzennych

W czwartek 31.10.2019r. liderzy projektu „Matematyczne Kaszuby” spotkali się na warsztatach tworzenia modeli brył przestrzennych.

Każdy uczestnik mógł wykazać się pomysłowością, kreatywnością i twórczością. Był to również bardzo dobry sposób, aby pogłębić swoją wiedzę matematyczną w dziedzinie geometrii. Osoby uczestniczące w spotkaniu tworzyły przeróżne bryły z gotowych pomocy dydaktycznych, takie jak: sześcian, ostrosłup, walec, graniastosłupy prawidłowe trójkątne, sześciokątne, ośmiokątne, itp. Dowiedzieliśmy się również w jak wielu dziedzinach życia wykorzystuje się geometrię, m.in. w architekturze (piramida Luwr w Paryżu, wieża Korniszom w Londynie), w budownictwie (bloki, mosty), w sztuce (obrazy, witraże), w przyrodzie (kwiaty, liście, szyszki), w zabawkach dla dzieci (klocki drewniane oraz popularne Lego), w projektowaniu (meble , sposób przycinania roślin w ogrodzie). Oglądaliśmy również modele i szkielety brył przestrzennych. Na zakończenie zajęć zbudowaliśmy wielką budowlę z wszystkich naszych prac.

Podsumowując twórczo spędzony przez nas czas, mogę powiedzieć, że geometrię spotykamy i doświadczamy w każdej dziedzinie życia, wystarczy tylko uważnie patrzeć.

Lider projektu z klasy 5c:

Maksymilian Wenta

 

2019.10.22 mpotęga oczyszczalania ścieków (1)
  

Poszukiwacze matematyki w recyklingu

Dnia 22 października 2019 r przedstawiciele projektu ,,mPotęga”- ,,Poszukiwacze matematyki w recyklingu” udali się do Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicach. Pan Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. oprowadził młodzież po oczyszczalni oraz wyjaśnił jak funkcjonuje ta placówka. Uczniowie dowiedzieli się, że do oczyszczalni ścieków wpływają nieczystości z całej gminy Sierakowce – średnio 2,5 tys. m3 na dobę (to dużo).

Etapy oczyszczania ścieków:

 1. Na początku ścieki przechodzą przez proces mechaniczny, w której oddzielane są części stałe.
 2. Następnie z oczyszczonych, od ciał stałych, ścieków oddziela się piasek, który jest wywożony na wysypisko.
 3. Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki przepływają do 2 reaktorów, w którym zachodzą procesy biologiczne (pożyteczne mikroorganizmy rozkładają związki biogenne, żywiąc się nimi i zamieniając je na produkty gazowe, wodę i masę komórkową). Ścieki przepływają do komór, w których ogromne dmuchawy dostarczają tlen a w innych są niedotlenione. Dzięki temu woda oddziela się od osadu.
 4. Osad oddziela się od wody, po czym osadza się na dnie.
 5. Oddzielona woda przechodzi przez złoża żwirowe aby oddzielić cząstki stałe.
 6. Osad jest pompowany, odwadniany i wywożony jako nawóz.
 7. Oczyszczoną wodę wprowadza się z powrotem do środowiska.

Proces oczyszczania wody jest długotrwały i skomplikowany. Być może warto więc się zastanowić czy nie nadużywamy tego cennego skarbu.

Tak utrwalona w praktyczny sposób wiedza, na pewno pozostawi trwały ślad w naszej pamięci.

/Lidia Grot kl 8 a/

2019.10.14 Matematyczne Kaszuby (11)
  

Wycieczka do Muzeum Ceramiki Kaszubskiej w Chmielnie

14 października 2019r. grupa licząca 25 uczniów z klas 4,5 i 6 pojechała na wycieczkę do Muzeum Ceramiki Kaszubskiej w Chmielnie w ramach projektu „Matematyczne Kaszuby”. Wyjechaliśmy o godzinie 9.00, a wróciliśmy około godziny 11.30. Wyjazd został zorganizowany przez panią Małgorzatę Kostuch, panią Ewelinę Cierocką oraz panią Emilię Syldatk.

Na początku z przewodnikiem zwiedzaliśmy muzeum. Najpierw pan instruktor pokazał nam, jak tworzy się naczynia z gliny na kole garncarskim. Każdy z nas mógł spróbować ulepić wybraną formę przy pomocy demonstratora. Mogliśmy podziwiać m.in. dzbanki, wazony, filiżanki, lichtarze. Następnie przewodnik opowiedział nam o założycielu tego zakładu, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Obecny właściciel jest z 10 pokolenia. W muzeum zgromadzono wyroby ceramiczne z 3 ostatnich pokoleń.

Potem pan przewodnik zabrał nas do pomieszczenia, gdzie znajdowały się piece oraz wyroby do kupienia i objaśnił nam proces wypalania naczyń ceramicznych. Każdy wyrób trafia do pieca 2 razy. Podczas pierwszego wypalania w piecu jest 800 stopni Celsjusza, a podczas drugiego wypalania temperatura w piecu wynosi 1000 stopni Celsjusza. Proces wypalania naczyń trwa 12 godzin, zaś suszenia przeciąga się od 5 dni do 1 miesiąca. Po wypaleniu wyrobów piec studzi się 3 dni. Aby doprowadzić piec do tak wysokiej temperatury, zużywa się 1 tonę węgla.

Moim zdaniem muzeum jest bardzo autentycznym i urokliwym miejscem. Warto zwiedzić to miejsce i poznać ludzi, którzy w dzisiejszych czasach tworzą ceramikę ręcznie, używając tradycyjnych metod. Opłata za wejście jest symboliczna. Właściciele bardzo dokładnie opowiedzieli nam, jak wygląda proces powstawania naczyń. Można również samemu spróbować swoich umiejętności na kole garncarskim.

Lider projektu klasy 6b:

Filip Massowa

2019.10.09 mpotęga haft (19)
  

Warsztaty z haftu kaszubskiego

Dnia 9.10.2019r. liderzy projektu „Matematyczne Kaszuby” w ramach programu mPotęga wraz z rodzicami brali udział w warsztatach, których tematem był haft kaszubski.

Z pomocą pani Teresy Jelińskiej, która uczy języka kaszubskiego, nauczyliśmy się haftować wzory kaszubskie i nie tylko. Pani Teresa pokazała nam, jak przenosi się wzór  z kartki na materiał przy pomocy koszulki foliowej, kalki oraz ołówka. Poznaliśmy kolory haftu kaszubskiego. Następnie wszyscy mogliśmy spróbować wyszyć wybrane przez nas wzory. Okazało się, że nie jest to wcale takie proste, jakby się mogło wydawać, ale dobrze sobie poradziliśmy. Byliśmy bardzo skoncentrowani na pracy. Haftowanie wymaga skupienia, czasu, uczy cierpliwości. Pracowaliśmy dwie godziny, a zrobiliśmy tylko niewielką część zadania, aczkolwiek, zdaniem opiekunów, małe efekty były już widoczne. Wszyscy dobrze się bawili.

Liderzy wraz z rodzicami chcieliby podziękować organizatorom za przygotowanie warsztatów i oczywiście pani Teresie Jelińskiej, która włożyła wiele wysiłku w to, aby nasze prace były piękne.

Liderzy projektu z klasy 5b:

Maja Wenta

Fabian Hendrich

2019.10.08 mpotęga – PSZOK (3)
  

Poszukiwacze matematyki w recyklingu

Dnia 8 października 2019 r przedstawiciele projektu ,,mPotęga”-,,Poszukiwacze matematyki w recyklingu” wraz z nauczycielkami udali się do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierakowicach. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy w Sierakowicach oprowadził młodzież po zakładzie oraz wyjaśnił zadania i zasady pracy tej placówki. Uczniowie przypomnieli sobie jak segregować odpady komunalne oraz zbierali dane na ich temat. Dowiedzieli się, że w 2017 roku punkt przyjął najwięcej odpadów w powiecie.

Odpady przywożone do PSZOKu w Sierakowicach:

 • Elektrośmieci 25t (rocznie)
 • Opony 23 tony (rocznie)
 • Przepracowane oleje
 • Tekstylia
 • Resztki farb
 • Przeterminowane leki, środki ochrony roślin
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Papa z pokryć dachowych i inne materiały budowlane 34t (rocznie)
 • Popiół
 • Odpady bio (liście gałęzie martwe rośliny)
 • Makulatura ( w ogromnych ilościach) 35t (rocznie)
 • Szkło (w ogromnych ilościach) 47t (rocznie)
 • Tworzywa sztuczne 160t (rocznie)
 • Odpady betonu i gruzu 170t (rocznie)
 • Zmieszane odpady budowlane 360t (rocznie)
 • Odpady wielogabarytowe 267t (rocznie)Baterie 350 kg (rocznie)

/Dominika Marcińska kl 8 c/

2019.09.25 Wycieczka do Szymbarku (10)
  

Wycieczka do Szymbarku liderów projektu “Matematyczne Kaszuby”

W środę 25 września 2019 roku liderzy projektu „Matematyczne Kaszuby” pojechali na wycieczkę do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku w ramach programu „mPotęga”. Uczestniczyli w niej uczniowie klas 4, 5 i 6 oraz opiekunowie.

Na samym początku wyprawy dowiedzieliśmy się, jaką długość ma najdłuższa deska na świecie i poznaliśmy jej historię. W 2002 roku ścięto daglezję (jedlicę zieloną), która miała wysokość 51 m, ale w trakcie prac odłamała się 1/5 drzewa, zostało 36,83 m. Z drzewa wykonano stół o tej samej długości. Nazwano go imieniem laureata Nagrody Nobla – Lecha Wałęsy. Niemcy chcieli pobić ten rekord. W 2011 roku udało im się wyciąć deskę o długości 44,15 m.  Wtedy pan Daniel Czapiewski- właściciel Centrum Edukacji i Promocji Regionu ponownie podjął się próby pobicia rekordu i 2 czerwca 2012 roku zostało ścięte drzewo, z którego wycięto deskę o długości 46,53 m, a tym samym pobito Rekord Guinnessa. 20 dni zajęło robotnikom wycinanie deski. Tak powstała najdłuższa deska świata.

Następnie zwiedziliśmy dom Sybiraka, który został przywieziony w częściach z Syberii odległej o 8100 km, potem chatę trapera należącą kiedyś do rodziny Hipior (Szczypior) z Sierakowic.

Obejrzeliśmy również kościółek pw. św. Rafała Kalinowskiego. 17 września odbywają się w nim zjazdy Sybiraków. Zobaczyliśmy wewnątrz chrzcielnicę, która miała ponad 1000 lat, pochodzącą z Archikatedry Gnieźnieńskiej. Pamięta ona czasy Chrztu Polski, koronację 5 królów Polski: Mieszka ll, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Przemysła II, Wacława II. W kościółku można również zobaczyć belki z Jasnej Góry, pamiętające obronę Częstochowy w okresie potopu szwedzkiego, ponad trzystuletnie belki z Żurawia Gdańskiego, oryginalne elementy bunkra gryfitów, przekazane przez byłych żołnierzy Gryfa Pomorskiego.

Pan przewodnik pokazał nam jak wygląda największy koncertujący fortepian świata. Ma wysokość 192,5 cm, szerokość 252 cm, długość 607cm, waży 2500 kg. Stoi na 6 kolumnach.

Na samym końcu podziwialiśmy i zwiedziliśmy dom do góry nogami, którego budowa rozpoczęła się nietypowo – od komina. Dom ma już 12 lat.

Bardzo podobała nam się ta wycieczka. Chcielibyśmy ją przeżyć jeszcze raz, ponieważ dowiedzieliśmy się dużo ciekawych i interesujących rzeczy.

/Liderzy projektu z klasy 6b:

Julia Bednarek, Dominika Lew- Kiedrowska, Filip Massowa/