Godziny wydawania posiłków:
 • śniadanie → 10:30
 • obiad klas 1-3 → 11:30
 • obiad klas 0 11:30
 • obiad 4-5latków → 11:30
 • obiad klas 4-8 12:25

W roku szkolnym 2023/2024 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i wydawanie posiłków w naszej szkole jest Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze ze Stężycy.

Instrukcja zamawiania posiłków poniżej.

Szanowni Rodzice

 • Począwszy od 26 września 2022 r. zamawianie posiłków oraz związane z tym płatności będą koordynowane przez szkołę, a nie przez stronę smacznesierakowice.pl. Ceny posiłków zostały ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Gmina Sierakowice dofinansowuje posiłki.

 

 • Dożywianie:
  • dzieci oddziału 3/4/5 latków oraz oddziałów przedszkolnych rozpoczyna się od dnia 05.09.2023 r.
  • uczniów klas 1-8 rozpoczyna się od dnia 11.09.2023 r.

Instrukcja zamawiania posiłków

1.  Platforma rodzica

Zamawianie posiłków w naszej szkole odbywa się poprzez tak zwaną “Platformę Rodzica – e-stołówkę”.

Aktywacja konta tj. pierwsze logowanie na tej platformie, odbywa się w następujący sposób:

 • Należy uiścić opłatę za wybrane posiłki w danym miesiącu. Numer rachunku bankowego i sposób płatności został opisany niżej w punkcie 5.
 • Po zaksięgowaniu wpłaty, na e-maila rodzica (podany w dzienniku Vulcan), zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym do „Platformy Rodzica” ⇒ https://sp2sierakowice.loca.pl.

2. Ceny posiłków za 1 dzień:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

 1. śniadanie – 3,10 zł,
 2. zupa – 3,30 zł,
 3. II danie – 4,50 zł,
 4. podwieczorek – 2,10 zł.

KLASY 1-8:

 1. zupa – 3,80 zł,
 2. II danie – 5,40 zł

3. Ostateczna kwota wpłaty musi zostać obliczona przez rodzica poprzez zsumowanie cen wybranych posiłków i dni lub za pomocą “Platformy Rodzica”.

4. W przypadku rodzeństwa należy wykonać przelew za każde dziecko z osobna.

5. Wpłata następuje na rachunek bankowy:

Odbiorca: SP 2 Sierakowice

Numer rachunku: 26 8324 0001 0000 0361 2000 0660

Tytuł: Imię i nazwisko ucznia, klasa, rodzaj posiłku (np. Jan Nowak, 3a, zupa, II danie)

6. Termin płatności za miesiąc:

 • wrzesień – do 31.08.2023 r. (dla przedszkola) i do 06.09.2023 r. (klasy  1-8)
 • październik – do 26.09.2023 r.
 • listopad – do 26.10.2023 r.
 • grudzień – do 26.11.2023 r.
 • styczeń – do 26.12.2023 r.
 • luty – do 26.01.2024 r.
 • marzec – do 26.02.2024 r.
 • kwiecień – do 26.03.2024 r.
 • maj – do 26.04.2024 r.
 • czerwiec – do 26.05.2024 r.

Termin wpłaty liczony jest od daty uznania rachunku, tj. pokazania się wpłaty rodzica na rachunku szkoły.

7. Opóźnienie w opłacie:

Opóźnienie w opłacie za posiłki w stosunku do terminów podanych powyżej spowoduje, że uczeń otrzyma posiłek dopiero gdy opłaty zostaną zaksięgowane.

8. Rezygnacja z posiłków

 • Po aktywacji „Platformy Rodzica” rodzic będzie mógł odwołać posiłki, a także śledzić na bieżąco stan konta. Wszystkie informacje znajdą państwo w zakładce AKTUALNOŚCI po zalogowaniu się na Platformie Rodzica https://sp2sierakowice.loca.pl.
 • Posiłki można odwołać z dowolnym wyprzedzeniem, nie później jednak 1 dzień roboczy (do godziny 10:00) przed wskazaną datą. Dla przykładu: by odwołać posiłek we wtorek, należy to uczynić na Platformie Rodzica najpóźniej w poniedziałek do godziny 10:00.

Prosimy pamiętać o odmawianiu posiłków w czasie nieobecności ucznia. Dotyczy także posiłków GOPS.

9. Karta wejścia do szkoły, również kartą do obioru posiłku! 

Karnety obiadowe są podpięte pod Kartę Dostępu do szkoły ucznia. Prosimy rodziców/ opiekunów o zwrócenie szczególnej uwagi na to by uczniowie mieli je przy sobie.