Godziny wydawania posiłków:
 • śniadanie → 10:30
 • obiad klas 1-3 → 11:30
 • obiad klas 0 11:30
 • obiad 4-5latków → 11:30
 • obiad klas 4-8 12:25

W roku szkolnym 2022/2023 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i wydawanie posiłków w naszej szkole jest Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze ze Stężycy.

Szanowni Rodzice

Począwszy od 26 września 2022 r. zamawianie posiłków na październik i listopad 2022 r. oraz związane z tym płatności będą koordynowane przez szkołę, a nie przez stronę smacznesierakowice.pl. Ceny posiłków zostały ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym. Gmina Sierakowice dofinansowuje posiłki.

Instrukcja zamawiania posiłków

Formularz rezygnacji z posiłków

Więcej informacji w punkcie 9. instrukcji.

1. Dostępne są następujące posiłki:

 • śniadanie,
 • zupa,
 • II danie,
 • podwieczorek

2. Ceny posiłków za 1 dzień:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

 1. śniadanie – 3,10 zł,
 2. zupa – 3,30 zł,
 3. II danie – 4,50 zł,
 4. podwieczorek – 2,10 zł.

KLASY 1-8:

 1. zupa – 3,80 zł,
 2. II danie – 5,40 zł

3.Liczba dni, w których będą wydawane posiłki:

listopad 2022 r.:

 • dla uczniów oddziałów przedszkolnych (w tym zerówki) – 20 dni
 • dla uczniów z klas 1-8 – 20 dni

grudzień 2022 r.:

 • dla uczniów oddziałów przedszkolnych (w tym zerówki) – 21 dni
 • dla uczniów z klas 1-8 – 16 dni

4. Ostateczna kwota wpłaty musi zostać obliczona przez rodzica poprzez zsumowanie cen wybranych posiłków.

5. W przypadku rodzeństwa należy wykonać przelew za każde dziecko z osobna.

6. Wpłata następuje na rachunek bankowy:

Odbiorca: SP 2 Sierakowice

Numer rachunku: 26 8324 0001 0000 0361 2000 0660

Tytuł: Imię i nazwisko ucznia, klasa, rodzaj posiłku (np. Jan Nowak, 3a, zupa, II danie)

7. Termin płatności:

 • za listopad 2022 r. do 28.10.2022 r.
 • za grudzień 2022 r. do 01.12.2022 r.

Termin wpłaty liczony jest od daty uznania rachunku, tj. pokazania się wpłaty rodzica na rachunku szkoły.

8. Opóźnienie w opłacie:

Opóźnienie w opłacie za posiłki w stosunku do terminów podanych powyżej spowoduje, że uczeń otrzyma posiłek dwa dni robocze później, np.:

 • Wpłata w dniu 30.09.2022 r. spowoduje, że pierwszy posiłek zostanie wydany 4.10.2022 r.
 • Zlecenie przelewu w sobotę lub niedzielę spowoduje, że uczeń otrzyma pierwszy posiłek we wtorek.

9. Rezygnacja z posiłku:

 • jest możliwa, jeżeli nieobecność ucznia będzie dłuższa niż 1 dzień,
 • może zostać zgłoszona w każdym dniu roboczym do godziny 10:00 poprzez formularz rezygnacji z posiłków,
 • skutkuje zawieszeniem przygotowania posiłku w następnym dniu roboczym po dokonaniu zgłoszenia (np. zgłoszenie we wtorek do godz. 10:00 spowoduje zawieszenie przygotowania posiłków od środy; zgłoszenie we wtorek po godz. 10:00 spowoduje zawieszenie przygotowania posiłków od czwartku; zgłoszenie w sobotę lub niedzielę spowoduje zawieszenie przygotowania posiłków od wtorku),
 • skutkuje zmniejszeniem kwoty do wpłaty w kolejnym miesiącu. Kwota ta zostanie przesłana na koniec miesiąca na adres mailowy, z którego została zgłoszona rezygnacja.