2019.10.22 mpotęga oczyszczalania ścieków (1)
mPotęga'19 Uczniowie Wycieczki

Poszukiwacze matematyki w recyklingu

Dnia 22 października 2019 r przedstawiciele projektu ,,mPotęga”- ,,Poszukiwacze matematyki w recyklingu” udali się do Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicach. Pan Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. oprowadził młodzież po oczyszczalni oraz wyjaśnił jak funkcjonuje ta placówka. Uczniowie dowiedzieli się, że do oczyszczalni ścieków wpływają nieczystości z całej gminy Sierakowce – średnio 2,5 tys. m3 na dobę (to dużo).

Etapy oczyszczania ścieków:

  1. Na początku ścieki przechodzą przez proces mechaniczny, w której oddzielane są części stałe.
  2. Następnie z oczyszczonych, od ciał stałych, ścieków oddziela się piasek, który jest wywożony na wysypisko.
  3. Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki przepływają do 2 reaktorów, w którym zachodzą procesy biologiczne (pożyteczne mikroorganizmy rozkładają związki biogenne, żywiąc się nimi i zamieniając je na produkty gazowe, wodę i masę komórkową). Ścieki przepływają do komór, w których ogromne dmuchawy dostarczają tlen a w innych są niedotlenione. Dzięki temu woda oddziela się od osadu.
  4. Osad oddziela się od wody, po czym osadza się na dnie.
  5. Oddzielona woda przechodzi przez złoża żwirowe aby oddzielić cząstki stałe.
  6. Osad jest pompowany, odwadniany i wywożony jako nawóz.
  7. Oczyszczoną wodę wprowadza się z powrotem do środowiska.

Proces oczyszczania wody jest długotrwały i skomplikowany. Być może warto więc się zastanowić czy nie nadużywamy tego cennego skarbu.

Tak utrwalona w praktyczny sposób wiedza, na pewno pozostawi trwały ślad w naszej pamięci.

/Lidia Grot kl 8 a/

Powiązane artykuły :