Terminy

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach:

 • egzamin z języka polskiego – 23.05.2023 r. (wtorek) od godz. 9.00 (standardowy czas pracy – 120 minut, dla zdających z dostosowaniami – 180 minut),
 • egzamin z matematyki – 24.05.2023 r. (środa) od godz. 9.00 (standardowy czas pracy – 100 minut, dla zdających z dostosowaniami – 150 minut),
 • egzamin z języka obcego – 25.05.2023 r. (czwartek) od godz. 9.00 (standardowy czas pracy – 90 minut, dla zdających z dostosowaniami – 135 minut).

Szczegóły na stronie: oke.gda.pl

Organizacja w skrócie

 • Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej o godz. 8.40. Uczniowie będą wchodzili wejściem głównym, stosując się do zasad zachowania bezpieczeństwa przekazywanych przez pracowników szkoły.
 • Uczniowie proszeni są o nieprzynoszenie urządzeń telekomunikacyjnych. Zapewniamy możliwość pozostawienia urządzeń w portierni.
 • Uczniowie mogą przynieść na egzamin butelkę z wodą mineralną.
 • Uczniowie udają się bezpośrednio do sal egzaminacyjnych. Informacja o salach będzie dostępna przy wejściu głównym.
 • Nauczyciel w obecności uczniów będzie losował dla nich numery stolików.

Przebieg egzaminu

 • Uczeń musi posiadać swoje przybory, tj. długopis lub pióro z czarnym atramentem oraz linijkę w przypadku egzaminu z matematyki.
 • Uczniowie kodują arkusz egzaminacyjnych indywidualnym kodem oraz naklejką z numerem PESEL, sprawdzają kompletność arkusza egzaminacyjnego i rozpoczynają pracę po otrzymaniu takiej informacji od nauczyciela.
 • Uczniowie nie mogą przemieszczać się po sali bez pozwolenia. Konieczność wyjścia do toalety lub zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym komunikują poprzez podniesienie ręki.
 • Uczeń może opuścić salę po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Jeśli do końca egzaminu pozostało 15 minut, to uczeń po ukończeniu pracy pozostaje w sali do końca jego trwania.
 • Uczeń zapoznaje się dokładnie z instrukcją dotyczącą poprawnego zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych.
 • Podczas pracy z arkuszem z matematyki istnieje konieczność wyrwania ze środka zeszytu zadań egzaminacyjnych, zgodnie z instrukcją nauczyciela.
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w tej sali.
 • Obowiązuje konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.