2019.11.15 mpotęga ankieta (1)
mPotęga'19 Rodzice Uczniowie

Poszukiwacze matematyki w recyklingu

Liderzy projektu ,, Poszukiwacze matematyki w recyklingu” (w ramach programu ,,mPotęga”) przygotowali i przeprowadzili wśród społeczności szkolnej ankietę na temat ilości odpadów w gospodarstwie domowym, ich segregacji i recyklingu. Uczniowie wraz z nauczycielami, przy współudziale i pomocy mieszkańców, pragną zwrócić uwagę na problemy związane z gospodarką odpadami w naszej miejscowości. Zachęcają do zmniejszenia ilości odpadów z gospodarstw domowych poprzez ich segregację i powtórne wykorzystanie.

Po opracowaniu i przeanalizowaniu wyników uczniowie dowiedzieli się, że:

 • 92,3% ankietowanych gospodarstw domowych segreguje odpady, przy czym 90,2 % gospodarstw domowych segreguje odpady regularnie,
 • 76,3% ankietowanych gospodarstw odpowiedziało, iż wytworzone odpady po segregacji usuwane są przez wyspecjalizowaną firmę. Niestety, 9,2 % odpowiedziało, iż wytworzone odpady bez segregacji usuwane są przez wyspecjalizowaną firmę, 9,2 %- usuwane we własnym zakresie po segregacji; 2,4 % – usuwane we własnym zakresie bez segregacji: 2,9 % – likwidowane przez spalanie.
 • średnio tygodniowo na jedno gospodarstwo domowe przypada
  – 27 opakowań plastikowych,
  – 6 opakowań szklanych,
  – 5 opakowań metalowych,
  – 3 baterie,
  – ok. 2 kg makulatury.
 • najwięcej w gospodarstwie domowym gromadzi się tworzyw sztucznych i odpadów organicznych,
 • na pytanie: ,, Czy uważają Państwo, że odpady są obecnie źródłem zagrożenia dla zdrowia Państwa rodziny?”
  -76 % ankietowanych gospodarstw uważa, że tak,
  -24 % – odpowiedziało, że nie.

Z roku na rok wyrzucamy coraz więcej odpadów. Śmieci są wszędzie, a największymi ich producentami jesteśmy my sami. Każdy odpad, który produkujemy wpływa na środowisko naturalne, w którym żyjemy. Gdybyśmy pozostawili odpady same sobie, rozkładałyby się nawet tysiące lat.

/opiekunowie/

Powiązane artykuły :