W tym roku szkolnym nasza świetlica bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym ” Zabawa sztuką”.

Projekt ma na celu propagowanie sztuki, rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno, a także rozwijać kreatywność oraz twórczość.

Czas trwania projektu 19.09.2022 – 31.05.2023 r.