W 2020 roku w Sierakowicach nadal działać będzie punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na Dworcu kolejowym przy ul. Piwnej 23, 83-340 Sierakowice, punkt umiejscowiony jest na pierwszym piętrze (dla osób mających trudności w poruszaniu się dostępna jest winda).

Punkt jest otwarty w godzinach:
poniedziałek w godzinach 8.00 – 12.00
wtorek w godzinach 12.30 – 16.00
środa w godzinach 8.00 – 12.00
czwartek w godzinach 11.00 – 15.00
piątek w godzinach 11.00 – 15.00

Porad prawnych w punkcie udziela:  Pan Damian Schiller – Adwokat

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej  skorzystać może znacznie więcej osób, poszerza się katalog osób uprawnionych. Z pomocy skorzystać mogą osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Telefon w punkcie działa jedynie w godzinach jego otwarcia.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 2019 roku z nieodpłatnej pomocy prawnej  skorzystać może znacznie więcej osób, poszerza się katalog osób uprawnionych. Z pomocy skorzystać mogą osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
    3a) nieodpłatną mediację, lub
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

DODATKOWO POWIAT KARTUSKI UDOSTĘPNIA WYKAZ JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU KARTUSKIEGO M.IN. W ZAKRESIE PSYCHOTERAPII, PORADNICTWA KONSUMENCKIEGO.

Sposób rejestracji na wizytę w punkcie

Na wizytę można zarejestrować się jedynie:

lub

Więcej informacji znajdą państwo na stronie internetowej