Krzysztof Andryskowski - dyrektor szkoły

k_andryskowski

+48 58 684 68 75

dyrektor@sp2.sierakowice.pl

Magister geografii (Uniwersytet Gdański); dyrektor Gimnazjum w Sierakowicach od 05.05.1999 r. do 31.08.2017 r.; od 01.09.2017 r. dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach; były radny Rady Gminy Sierakowice; były członek Zarządu Gminy Sierakowice;  współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Ucznia “Horyzont” w Sierakowicach; dewiza życiowa: “Nie trać czasu”; pierwsza praca: nauczyciel w Szkole Podstawowej w Gowidlinie; hobby: książki fantastyczno-naukowe.

Ewa Wierzba - wicedyrektor ds. dydaktycznych

ew

+48 58 684 68 75

ewa.wierzba@sp2.sierakowice.pl

Magister biologii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku); wicedyrektor Gimnazjum od 01.09.2000 r., a od 01.09.2017 r. wicedyrektor ds. dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach; kariera zawodowa: praca w charakterze doradcy metodycznego; edukator “Nowej Szkoły”; współzałożycielka Towarzystwa Przyjaciół Ucznia “Horyzont” w Sierakowicach; dewiza życiowa: “Ideały są jak gwiazdy, nie można ich osiągnąć, ale można się nimi kierować”; hobby: siatkówka, piesze wędrówki, przyroda.

Tomasz Ziemann - wicedyrektor ds. wychowawczych

Tomasz Ziemann

+48 58 684 68 75

tomasz.ziemann@sp2.sierakowice.pl

Magister języka niemieckiego (Akademia Bydgoska); wicedyrektor Gimnazjum w Sierakowicach od 01.09.2009 r., a od 01.09.2017 r. wicedyrektor ds. wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach; współautor i koordynator wielu projektów edukacyjnych; współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Ucznia “Horyzont” w Sierakowicach; dewiza życiowa: “Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen”; hobby: książki sensacyjne, filmy, Internet.