Andraszewicz Iwona

iwona.andraszewicz@sp2.sierakowice.pl

biologia

Andryskowska Anna

anna.andryskowska@sp2.sierakowice.pl

geografia

Andryskowska Ewelina

ewelina.andryskowska@sp2.sierakowice.pl

wychowawca świetlicy

Andryskowski Krzysztof

krzysztof.andryskowski@sp2.sierakowice.pl

geografia

Antczak Joanna

joanna.antczak@sp2.sierakowice.pl

edukacja wczesnoszkolna

Bendzmer Anna

anna.bendzmer@sp2.sierakowice.pl

edukacja wczesnoszkolna

Benkowska Dorota

dorota.benkowska@sp2.sierakowice.pl

religia

Bińkowska Joanna

joanna.binkowska@sp2.sierakowice.pl

wychowanie fizyczne

Bronk Natalia

natalia.bronk@sp2.sierakowice.pl

edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Budzisz Dagmara

dagmara.budzisz@sp2.sierakowice.pl

edukacja wczesnoszkolna

Cierocka Ewelina

ewelina.cierocka@sp2.sierakowice.pl

matematyka

Drywa Danuta

danuta.drywa@sp2.sierakowice.pl

język niemiecki

Forycka Róża

roza.forycka@sp2.sierakowice.pl

wychowanie przedszkolne, logopeda

Garska-Bonicka Marzena

marzena.garska-bonicka@sp2.sierakowice.pl

matematyka

Gierszewska Dorota

dorota.gierszewska@sp2.sierakowice.pl

wychowanie przedszkolne

Grabowska Jadwiga

jadwiga.grabowska@sp2.sierakowice.pl

język polski, historia

Jankowska Żaneta

zaneta.jankowska@sp2.sierakowice.pl

edukacja wczesnoszkolna

Jaroszewska Karina

karina.jaroszewska@sp2.sierakowice.pl

język polski

ks. Jędrzejewski Mikołaj

mikolaj.jedrzejewski@sp2.sierakowice.pl

religia

Jelińska Teresa

teresa.jelinska@sp2.sierakowice.pl

język regionalny – kaszubski

Klawikowski Adrian

adrian.klawikowski@sp2.sierakowice.pl

wiedza o społeczeństwie

Kolka Dariusz

dariusz.kolka@sp2.sierakowice.pl

wychowanie fizyczne

Kostuch Małgorzata

malgorzata.kostuch@sp2.sierakowice.pl

matematyka, informatyka

Kuchta Wiesława

wieslawa.kuchta@sp2.sierakowice.pl

język polski

Kuchta Wioletta

wioletta.kuchta@sp2.sierakowice.pl

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Kuczkowska Wioletta

wioletta.kuczkowska@sp2.sierakowice.pl

muzyka, plastyka

Labuda Natalia

natalia.labuda@sp2.sierakowice.pl

religia

Labudda Izabela

izabela.labudda@sp2.sierakowice.pl

edukacja wczesnoszkolna

Lejk Karolina

karolina.lejk@sp2.sierakowice.pl

wychowanie przedszkolne

Leszczyńska Hanna

hanna.leszczynska@sp2.sierakowice.pl

edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Lewandowski Maciej

maciej.lewandowski@sp2.sierakowice.pl

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Michna Paweł

pawel.michna@sp2.sierakowice.pl

wychowanie fizyczne

Mielewczyk Bożena

bozena.mielewczyk@sp2.sierakowice.pl

edukacja wczesnoszkolna

Młyńska Marieta

marieta.mlynska@sp2.sierakowice.pl

wychowawca świetlicy, przyroda

Nieleszczuk Łukasz

lukasz.nieleszczuk@sp2.sierakowice.pl

wychowanie fizyczne

Piasecka Anna

anna.piasecka@sp2.sierakowice.pl

technika, informatyka

Piotrowska Eliza

eliza.piotrowska@sp2.sierakowice.pl

język polski

Płotka Małgorzata

malgorzata.plotka@sp2.sierakowice.pl

język polski, wychowawca świetlicy

Płotka Wiesława

wieslawa.plotka@sp2.sierakowice.pl

pedagog, wychowawca świetlicy

Pranczk Aleksandra

aleksandra.pranczk@sp2.sierakowice.pl

edukacja wczesnoszkolna

Ragan Elżbieta

elzbieta.ragan@sp2.sierakowice.pl

edukacja wczesnoszkolna

Rawicka Edyta

edyta.rawicka@sp2.sierakowice.pl

logopeda

Ros Mariusz

mariusz.ros@sp2.sierakowice.pl

fizyka, informatyka

Sildatk Witold

witold.sildatk@sp2.sierakowice.pl

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Sołtysek Kamila

kamila.soltysek@sp2.sierakowice.pl

chemia

Spręga Rajmund

rajmund.sprega@sp2.sierakowice.pl

fizyka

Stencel Izabela

izabela.stencel@sp2.sierakowice.pl

edukacja wczesnoszkolna

Syldatk Emilia

emilia.syldatk@sp2.sierakowice.pl

matematyka

Szczypior Anita

anita.szczypior@sp2.sierakowice.pl

język angielski

Śledź Jolanta

jolanta.sledz@sp2.sierakowice.pl

język angielski

Tandek Mirosława

miroslawa.tandek@sp2.sierakowice.pl

historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

Węsierska Anita

anita.wesierska@sp2.sierakowice.pl

edukacja wczesnoszkolna

Węsiora Grażyna

grazyna.wesiora@sp2.sierakowice.pl

język angielski

Wierzba Ewa

ewa.wierzba@sp2.sierakowice.pl

biologia

Wica Beata

beata.wica@sp2.sierakowice.pl

bibliotekarz

Wójtowicz Adriana

adriana.wojtowicz@sp2.sierakowice.pl

psycholog

Ziemann Tomasz

tomasz.ziemann@sp2.sierakowice.pl

język niemiecki

Wrycza Honorata

honorata.wrycza@sp2.sierakowice.pl

język angielski