O innowacji: UWAŻNOŚĆ nasza siła, wielka moc

Podstawowe informacje:

Imię i nazwisko autora projektu:  Katarzyna Gruszka

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego innowację: Edyta Paracka

Rodzaj innowacji: programowo-metodyczna

Program innowacyjny przeprowadzony zostanie jako uzupełnienie zajęć logopedycznych w klasach 0 – III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach.

Innowacja pedagogiczna realizowana będzie od: 13.10.2021-01.05.2022 r.

Projekt realizowany będzie w czasie od 15 listopada 2021r. do maja 2022 r .Okres od 13 października 2021 r. do 14 listopada będzie miesiącem na przygotowanie do projektu. Miesiąc maj 2021 r. będzie miesiącem dokonywania ewaluacji innowacji pedagogicznej.

Założenia ogólne

„UWAŻNOŚĆ- nasza siła, wielka moc” to innowacja edukacyjna Katarzymy Gruszki, która bazuje na założeniach Jona  Kabat – Zinna,  twórcy   najpopularniejszego,  8-tygodniowego modelu pracy z uważnością – MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction). Uważność to „szczególny rodzaj uwagi, nie osądzającej i intencjonalnie skierowanej na wybrany element bieżącego doświadczenia”.  To kompleksowe narzędzie do rozwijania i stymulowania zmysłów, usprawnienia procesu zapamiętywania i budowania motywacji oraz pozytywnego nastawienia do nauki.

Uzasadnienie:

Obecnie dzieci są ze wszech stron narażone na nadmierną ilość bodźców. Żyją w świecie pełnym zawirowań. Życie nieustannie przyspiesza, ulega ciągłym zmianom i stawia przed nimi coraz to nowe wyzwania. Towarzyszą temu napięcia, stresy, frustracje. Efektem jest dramatyczne pogorszenie umiejętności skupienia i uważnego słuchania, kłopoty w relacjach, alienacja czy chorobliwa więc potrzeba akceptacji.

Odpowiedzią na ten stan rzeczy jest uświadamianie młodych ludzi, przekazywanie im wiedzy na temat ich własnej siły, stabilności i wewnętrznej zdolności rozwijania się, umiejętności korzystania z wewnętrznych zasobów. Jedną z metod radzenia sobie ze stresem i długotrwałym napięciem jest stosowanie technik uważności. Teoria i praktyka uważności uświadamia, że rozwój emocjonalny i społeczny dzieci można  i warto wspierać. Już sama znajomość technik uważności może zainspirować do pomagania uczniom w radzeniu sobie z emocjami i konfliktami – zamiast wszechobecnego karania i nagradzania.”

(autor: Karolina Gruszka)

Główne założenia zajęć:

 • zajęcia wspierające rozwój dzieci w wieku 6-10 lat.
 • Innowacja „UWAŻNOŚĆ- nasza siła, wielka moc” może być prowadzona w ramach zajęć dodatkowych, terapeutycznych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych lub w formie ćwiczeń śródlekcyjnych.
 • Bazuje na różnego typu ćwiczeniach, projektach, biblioterapii, muzykoterapii, aktywnościach ruchowych- indywidualnych i grupowych, arteterapii, sensoryce.
 • Na zajęciach dzieci i młodzież uczą się m.in. rozumieć swoje wewnętrzne złości, akceptować swoje emocje, zamiast je tłumić, a także pielęgnować życzliwość do innych. Wykonują ćwiczenia, które pomagają im poprawiać koncentrację oraz radzić sobie, kiedy ogarną ich trudne emocje. Zajęcia stymuluję wszystkie zmysły, przez co przyczyniają się do tworzenia nowych połączeń między synapsami nerwowymi, które powstają w wyniku interakcji pomiędzy organizmem a środowiskiem. Dzięki temu procesy myślowe przebiegają sprawniej i są efektywniejsze.

Cele innowacji

 1. Cel główny:
 • Troska o zdrowie psycho- fizyczne dzieci i młodzieży oraz pomoc w umiejętności uspokajania się, wyciszania oraz opanowania sztuki samoregulacji i koncentracji
 1. Cele szczegółowe:
 • wyciszenie nadmiernie rozbudzonych emocji;
 • niwelowanie stresu;
 • obniżenie poziomu lęku, niepokoju, wyczerpania i poirytowania;
 • podwyższenie odporności psychicznej i fizycznej dzieci i młodzieży;
 • rozwój inteligencji emocjonalnej;
 • zmniejszenie podatności na depresję;
 • usprawnienie procesów zapamiętywania i uczenia się;
 • obniżenie poziomu agresji;
 • rozwijanie umiejętności relaksowania się;
 • kształtowanie i rozwijanie kompetencji miękkich u uczniów;
 • rozwijanie kreatywności.

 Przewidywane osiągnięcia dzieci/ młodzieży (korzyści wdrożenia innowacji)

 • poszerzenie oferty programowej szkoły/przedszkola/placówki;
 • zmniejszenie poziomu stresu, lęku, rozdrażnienia u uczniów;
 • poprawa samopoczucia i nastroju u dzieci;
 • zmniejszenie poziomu agresji i rywalizacji;
 • doskonalenie umiejętności koncentracji i skupienia;
 • pogłębianie świadomości oddechowej;
 • nabywanie umiejętności relaksu i wyciszenia rozbudzonych emocji;
 • kształtowanie umiejętności „bycia tu i teraz”;
 • rozwijanie wrażliwości i empatii u uczniów;
 • zachęcanie dzieci do samodzielnego treningu uważności w domu;
 • poprawa samopoczucia i nastroju;
 • samozadowolenie i osobista satysfakcja. 

Ewaluacja:

Program innowacji zakłada:

 • systematyczną, bieżącą ewaluację zajęć poprzez obserwowanie postępów uczestników zajęć;
 • obserwację uczniów podczas ćwiczeń relaksacyjnych;
 • dobieranie długości ćwiczeń do specyfiki grupy i jej kondycji danego dnia;
 • rozmowy dotyczące samopoczucia uczniów;
 • budowanie przyjaznej, otwartej atmosfery.

Na koniec programu dzieci otrzymują dyplom za udział w Innowacji.

Więcej informacji na stronie: https://www.uwaznaedukacja.com/