W naszej szkole od roku 2016 wdrażamy ocenianie kształtujące. Dlatego chcielibyśmy się z Wami, drodzy rodzice i uczniowie, podzielić najważniejszymi założenia na temat tej metody nauczania i oceniania. Poniżej kilka pomocnych odnośników.

Elementy oceniania kształtującego

Nauczyciel, który stosuje ocenianie kształtujące określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia.

Nauczyciel przed przystąpieniem do planowania lekcji zastanawia się, jakie cele chce zrealizować z uczniami podczas lekcji. Określa też, co chce, aby uczniowie osiągnęli. Często cel, który stawia sobie nauczyciel, może być dla ucznia niejasny. Dlatego nauczyciel musi go tak sformułować, aby stał się on zrozumiały dla każdego ucznia. Pod koniec lekcji wraz z uczniami nauczyciel sprawdza, czy cel został osiągnięty.

Strategie oceniania kształtującego

W trakcie wykorzystywania oceniania kształtującego w procesie nauczania nauczyciel stosuje różne strategie.

Przede wszystkim określa się i wyjaśnia uczniom cele uczenia się i kryteria sukcesu. Organizuje się w klasie dyskusje, zadaje pytania i zadania dające informacje, czy i jak uczniowie się uczą. Udziela się uczniom takiej informacji zwrotnej, który przyczyni się do ich widocznych postępów. Umożliwia się uczniom, by korzystali wzajemnie ze swojej wiedzy i umiejętności, a także wspomaga się ich, by stali się autorami swojego procesu uczenia się.

Raporty o skuteczności metody

Ocenianie kształtujące to sposób pracy doceniany na świecie i w Polsce, udokumentowany wieloma badaniami.

Przede wszystkim proces uczenia się jest widoczny dla nauczyciela. Ten sprawdzony system przyczynia się do rozwoju polskiej oświaty i pozwala zbliżyć polską edukację do najlepszych na świecie. Ocenianie kształtujące jest także narzędziem, które pozwala zauważalnie poprawić proces uczenia się nie tylko wśród uczniów w klasach najmłodszych, ale także tych w klasach starszych, a nawet w szkole ponadpodstawowej.