W br. szkolnym realizujemy w naszej szkole ogólnopolski projekt pt.: SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA. Celem konkursu jest przede wszystkim zapoznanie uczniów ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie jaki ma ono wpływ na codzienne życie, jak i relacje rówieśnicze.

Koordynatorem w/w przedsięwzięcia są Wiesława Płotka- pedagog szkolny oraz wychowawcy klas.