I semestr 2023/2024

13.09.2023

16:00 – spotkanie dla rodziców oddziału 4/5-latków
16:30 – spotkanie w auli w sprawie dziennika elektronicznego z rodzicami uczniów oddziałów przedszkolnych (zerówki i klasy 1), potem z wychowawcami w salach lekcyjnych
16:30 – spotkanie w salach lekcyjnych z rodzicami uczniów klas 2 i 3
17:00 – spotkanie dla rodziców uczniów klas 4-6 w salach lekcyjnych
17:30 – spotkanie w salach lekcyjnych z rodzicami uczniów klas 7 i 8

18.09.2023

18:00 – Zebranie Rady Rodziców w sali 132.

25.10.2023

16:30-17:30 – Spotkania w sprawie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz przekazanie informacji na temat zachowania (16:30 – klasy 1-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).

13.12.2023

16:00-19:00 – Spotkanie w sprawie przewidywanych ocen za osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz za zachowanie w I semestrze roku szkolnego 2023/2024 (16:00 – oddział 4/5-latków, 16:30 – klasy 7-8, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 0-3).

25.01.2024

w godzinach 16:30-19:00 odbędzie się spotkanie w sprawie informacji na temat ocen cząstkowych za osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz za zachowanie w II semestrze roku szkolnego 2023/2024.

  • 16:30 – klasy 1-3,
  • 17:00 – w auli spotkanie dla rodziców klas 4 w sprawie zajęć WDŻ (wychowanie do życia w rodzinie), następnie zebranie z wychowawcą klasy,
  • 17:00 – klasy 5-6
  • 17:30 – klasy 7-8

II semestr 2023/2024

20.03.2024

16:30-19:00 – Spotkanie w sprawie informacji na temat ocen cząstkowych za osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz za zachowanie w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 (16:30 – klasy 1-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).
17:00 – Spotkanie w auli dla rodziców uczniów klas 5, potem spotkanie z wychowawcami w salach.
17:30 – Spotkanie w auli dla rodziców uczniów klas 7, potem spotkanie z wychowawcami w salach.
17:30 – Spotkanie w sali 132 dla rodziców klas 8 w sprawie egzaminu ósmoklasisty oraz rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej, potem spotkanie w salach z wychowawcami.

25.04.2024

16:30 – spotkanie z rodzicami dzieci sześcioletnich i przekazanie informacji o gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

16.05.2024

16:00-19:00 – spotkanie w sprawie przekazania informacji o przewidywanych ocenach rocznych za osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie w roku szkolnym 2023/2024 (16:00 – oddział 4/5-latków, 16:30 – klasy 1-2, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).

22.05.2024

16:30 – spotkanie w sprawie przekazania informacji o przewidywanych ocenach rocznych za osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie w roku szkolnym 2023/2024 (klasy 3a, 3b, 3d).

24.05.2024

11:00 – spotkanie w czasie uroczystości z okazji Dnia Matki w sprawie przekazania informacji o przewidywanych ocenach rocznych za osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie w roku szkolnym 2023/2024 (klasy 3c).