I semestr 2021/2022

20.09.2021

16:30 – spotkanie w auli w sprawie dziennika elektronicznego z rodzicami uczniów oddziałów przedszkolnych (4/5-latki i zerówki), potem z wychowawcami w salach lekcyjnych
17:00 – spotkanie w salach lekcyjnych z rodzicami uczniów klas 1, 2 i 3
17:00 – spotkanie w auli w sprawie zajęć z wychowania do życia w rodzinie dla rodziców uczniów klas 4, a potem w salach lekcyjnych
17:30 – spotkanie z rodzicami uczniów klas 8 w auli w związku z egzaminem ósmoklasisty oraz wyborem szkoły ponadpodstawowej, potem spotkanie z wychowawcami w salach
17:30 – spotkanie w salach lekcyjnych z rodzicami uczniów klas 5, 6, 7

22.09.2021

18:00 – Zebranie Rady Rodziców w sali 132.

27.10.2021

16:30-17:30 – Spotkanie z dr Maciejem Dębskim na temat zagrożeń cyfrowych wśród dzieci i młodzieży oraz na temat relacji (aula)
17:30-19:30 – Spotkania w sprawie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz przekazanie informacji na temat zachowania (ze względu na spotkanie z naszym gościem jest jedna godzina spotkań, ale nauczyciele i wychowawcy pełnią dyżur do godz. 19.30).

16.12.2021

16:30-19:00 – Spotkanie w sprawie przewidywanych ocen za osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz za zachowanie w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 (16:30 – oddziały przedszkolne i 1-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).

27.01.2022

16:30-19:00 – spotkanie w sprawie informacji na temat ocen semestralnych za osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz za zachowanie (16:30 – oddziały przedszkolne i 1-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).

II semestr 2021/2022

29.03.2022

16:30-19:00 – Spotkanie w sprawie informacji na temat ocen cząstkowych za osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz za zachowanie w II semestrze roku szkolnego 2021/2022 (16:30 – klasy 1-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).

18.05.2022

16:30-19:00 – spotkanie w sprawie przekazania informacji o przewidywanych ocenach rocznych za osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie w roku szkolnym 20210/2022 (16:30 – oddziały przedszkolne i 1-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).