I semestr 2022/2023

20.09.2022

16:00 – spotkanie dla rodziców oddziału 4/5-latków
16:30 – spotkanie w auli w sprawie dziennika elektronicznego z rodzicami uczniów oddziałów przedszkolnych (zerówki i klasy 1), potem z wychowawcami w salach lekcyjnych
16:30 – spotkanie w salach lekcyjnych z rodzicami uczniów klas 2 i 3
17:00 – spotkanie dla rodziców uczniów klas 4-6 w salach lekcyjnych
17:30 – spotkanie w salach lekcyjnych z rodzicami uczniów klas 7 i 8

21.09.2022

18:00 – Zebranie Rady Rodziców w sali 132.

26.10.2022

16:30-17:30 – Spotkania w sprawie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz przekazanie informacji na temat zachowania (16:30 – oddziały przedszkolne i 1-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).

14.12.2022

16:30-19:00 – Spotkanie w sprawie przewidywanych ocen za osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz za zachowanie w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 (16:30 – oddziały przedszkolne i 1-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).

12.01.2023

16:30-19:00 – spotkanie w sprawie informacji na temat ocen semestralnych za osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz za zachowanie (16:30 – oddziały przedszkolne i 1-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).

II semestr 2022/2023

22.03.2023

16:30-19:00 – Spotkanie w sprawie informacji na temat ocen cząstkowych za osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz za zachowanie w II semestrze roku szkolnego 2022/2023 (16:30 – klasy 1-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).

17.05.2023

16:30-19:00 – spotkanie w sprawie przekazania informacji o przewidywanych ocenach rocznych za osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie w roku szkolnym 2022/2023 (16:30 – oddziały przedszkolne i 1-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).