I semestr 2020/2021

16.09.2020

16:30 – spotkanie w auli w sprawie dziennika elektronicznego z rodzicami uczniów klas 0 i I, potem z wychowawcami w salach lekcyjnych
17:00 – spotkanie w salach lekcyjnych z rodzicami uczniów klas 2 i 3
17:00 – spotkanie w auli w sprawie zajęć z wychowania do życia w rodzinie dla rodziców uczniów klas 4, a potem w salach lekcyjnych
17:30 – spotkanie w salach lekcyjnych z rodzicami uczniów klas 5, 6 7 i 8

12.11.2020

16:30-19:00 – Spotkanie w sprawie osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz przekazanie informacji na temat zachowania (16:30 – klasy 0-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).

16.12.2020

16:30-19:00 – Spotkanie w sprawie przewidywanych ocen za osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz za zachowanie w I semestrze roku szkolnego 2020/2021 (16:30 – klasy 0-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).

28.01.2021

16:30-19:00 – spotkanie w sprawie informacji na temat ocen semestralnych za osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz za zachowanie (16:30 – klasy 0-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).

II semestr 2020/2021

30.03.2021

16:30-19:00 – Spotkanie w sprawie informacji na temat ocen cząstkowych za osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz za zachowanie w II semestrze roku szkolnego 2020/2021 (16:30 – klasy 0-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).

20.05.2021

16:30-19:00 – spotkanie w sprawie przekazania informacji o przewidywanych ocenach rocznych za osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie w roku szkolnym 2020/2021 (16:30 – klasy 0-3, 17:00 – klasy 4-6, 17:30 – klasy 7-8).