2019.12.18 podsumowanie mpotęgi (4)
mPotęga'19 Uczniowie Wydarzenia

Podsumowanie projektu ,,Poszukiwacze matematyki w recyklingu”

W grudniu 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach odbyło się podsumowanie projektu ,,Poszukiwacze matematyki  w recyklingu” realizowanego przez uczniów w ramach programu ,,mPotęga”. Przedsięwzięcie to finansowane było przez Fundację mBanku. Projekt skierowany był do całej społeczności szkolnej. Jego założeniem było wdrażanie uczniów do rozwiązywania problemów edukacyjnych z myślą ,,co łączy świat przyrody z matematyką”. Uczniowie mieli się przekonać, że matematyka to nie tylko trudne zadania, “suche liczby” i abstrakcyjne figury, ale również bardzo ważna dziedzina nauki, która ma zastosowanie w życiu codziennym np. w ekologii. Zaplanowane zadania odwoływały się do edukacji ekologicznej w zakresie zbierania, segregowania oraz odzyskiwania odpadów. Jak długo rozkłada się puszka, butelka plastikowa? Ile śmieci produkuje przeciętny mieszkaniec gminy? Ile ścieków neutralizuje się w oczyszczalni? Na takie i inne pytania związane z ekologią i ochroną środowiska odpowiedzi szukali liderzy projektu. Tematyka zadań związana była z ekologią w naszej gminie. W ramach projektu uczniowie udali się do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Chlewnicy, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sierakowicach oraz Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicach. Podczas wizyt młodzież zapoznała się z zadaniami i zasadami pracy tych placówek, przypomniała sobie jak segregować odpady, zgłębiała tajniki oczyszczania ścieków. Uczniowie zbierali informacje na temat ilości odpadów, ich segregacji oraz wtórnego użycia czyli recyklingu. Przeprowadzili (wśród społeczności szkolnej) i przeanalizowali ankietę na temat ilości odpadów z gospodarstw domowych, ich segregacji i recyklingu. Zbierali informacje na temat ,,Życia śmieci – jak długo rozkładają się odpady?”.

Na podstawie zebranych informacji i danych zostały opracowane zadania o treściach ekologicznych, które rozwiązywali uczniowie na zajęciach edukacyjnych. Każda klasa 7 zobowiązana została do wykonania pracy konkursowej w formie plakatu ,,Eko-matematyka”, natomiast klasy 8 w formie przestrzennej ,,Fajne rzeczy z niefajnych śmieci –bryły geometryczne”. Najlepiej z zadań wywiązała się klasa 8 b i 8 c. Zwieńczeniem pracy liderów było między innymi opracowanie folderów na temat życia śmieci oraz ilości odpadów, ich segregacji i recyklingu. Foldery te zostały udostępnione rodzicom i uczniom szkoły.

W realizację projektu najbardziej zaangażowali się uczniowie klas 8: Grot Lidia, Hendrich Marcelina, Stencel Julia, Wenta Wiktoria, Bulczak Julia, Dułak Maksymilian, Neubauer Dawid, Spręga Filip, Lis Wiktoria, Marcińska Dominika, Miotk Kacper, Stachnik Sandra.

Uczestnictwo w projekcie było ciekawym uzupełnieniem działań szkoły związanych z edukacją, nie tylko matematyczną. Projekt umożliwił nauczycielom pokazanie uczniom, że matematyka jest nieodzowna na co dzień, a uczenie się jej może przynieść wiele korzyści. Młodzież, angażując się w działania projektowe miała możliwość kształtowania postaw proekologicznych, mogła uświadomić sobie, że każdy z nas ma realny wpływ na otaczającą rzeczywistość.

Koordynatorzy projektu nauczyciele SP2:
Ewelina Cierocka
Małgorzata Kostuch
Emilia Syldatk

Powiązane artykuły :