Klasa Nr sali Wychowawca
0a 208 Dorota Gierszewska
0b 107 Róża Forycka
0c 368 Karolina Lejk
0d 106 Dagmara Budisz
1a 108 Milena Wenta
1b 115 Bożena Mielewczyk
1c 117 Elżbieta Ragan
2a 215 Hanna Leszczyńska
2b 217 Aleksandra Pranczk
2c 206 Natalia Bronk
2d 207 Izabela Stencel
3a 16 Joanna Antczak
3b 18 Anna Bendzmer
3c 360 Żaneta Jankowska
4a 34 Grażyna Węsiora (zast. Anna Piasecka)
4b 32 Honorata Błaszkowska
4c 6 Wioletta Kuchta
4d biblioteka Anna Jereczek
5a 26 Małgorzata Płotka
5b 28 Wioletta Kuczkowska
6a 126 Jolanta Śledź
6b 124 Małgorzata Kostuch
6c 130 Ewelina Cierocka
7a 132 Anna Andryskowska
7b 224 Eliza Piotrowska
7c 226 Jadwiga Grabowska
8a 232 Wiesława Kuchta
8b 230 Marzena Garska-Bonicka