Zarządzenie nr 007/2024 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice.

Uchwała nr IV/38/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do publicznych szkół podstawowych zamieszkujących poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz określenia granic ich obwodów.

Zarządzenie nr 4/2023/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia naboru do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 oraz powołania komisji rekrutacyjnej

Załącznik nr 1 – Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025

Załącznik nr 2 – Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025

Załącznik nr 3 – Regulamin powołania i trybu pracy komisji rekrutacyjnej

Dokumenty dla kandydatów do oddziału przedszkolnego

Dokumenty dla kandydatów do klasy pierwszej

Dokumenty dla kandydatów do klasy pierwszej freinetowskiej

Wszystkie dokumenty jak powyżej. Dodatkowo wypełniając wniosek lub zgłoszenie należy na pierwszej stronie zaznaczyć informację związaną z klasą freinetowską.

Dokumenty związane z rekrutacją można składać osobiście w sekretariacie szkoły
lub ich skan przesłać na adres e-mail: rekrutacja@sp2.sierakowice.pl.

Chcielibyśmy przekazać rodzicom najważniejsze informacje dotyczące pracy szkoły na rok szkolny 2024/2025, dlatego zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne 06.03.2024 r. do auli naszej szkoły:

  • na godz. 17.00 – rodziców kandydatów do oddziałów przedszkolnych,
  • na godz. 18.00 – rodziców kandydatów do klas pierwszych.