koronawirus_news
Informacje Koronawirus

Zasady nauki zdalnej podczas pracy w systemie hybrydowym

 1. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online na następujących terminach (zgodnie z ostateczną decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej):
  — dla klas 1-5 do 30.10.2020 r.
  — dla klas 6-8 do 06.11.2020 r.
 2. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz hasłem tymczasowym otrzymanym od wychowawcy.
 3. Po zalogowaniu się hasłem tymczasowym wszyscy muszą ustalić swoje indywidualne hasło i je zapamiętać. Hasła ubiegłoroczne są nieaktualne.
 4. Zajęcia będą zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 5. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 6. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w dniu 19.10.2020 r. do godz. 19.00, a od 20.10.2020 r. w godz. od 8.00 do 16.00.
 7. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 8. Obecny system nauki zdalnej wynika między innymi z wniosków, które zostały przedstawione dyrekcji szkoły podczas zebrania Rady Rodziców w tym roku szkolnym.
 9. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej w obecnej formie, ewentualnie w porównaniu do systemu z poprzedniego roku szkolnego, prosimy kierować do wychowawców.

Powiązane artykuły :