SPZ
Szkoła Promująca Zdrowie Wydarzenia

Współpraca całej społeczności szkolnej przyniosła owoce

Nasza szkoła od 2000 roku należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Przez te wszystkie lata staraliśmy się, aby w szkole był klimat sprzyjający zdrowiu. Cała społeczność  szkolna – uczniowie, ich rodzice, pracownicy niepedagogiczni i nauczyciele podejmowali działania  mające na celu umacniane zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Aby sprawdzić efekty tych działań przeprowadziliśmy autoewaluację  i  złożyliśmy wniosek o przyznanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.  W dniu 13 marca 2018 roku Centralna Kapituła Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie po wnikliwej analizie dokumentacji  i w uznaniu dotychczasowych osiągnięć  będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy rekomendowała naszą placówkę do nadania Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie.

Gratuluję i dziękuję całej społeczności szkolnej , bo tylko dzięki zaangażowaniu wielu osób było to możliwe.

/koordynator ds. promocji zdrowia w szkole – Iwona Andraszewicz/

Powiązane artykuły :