Untitled design (1)
Informacje Koronawirus

Praca szkoły od 17.05.2021 r.

Od 17 maja 2021 r. stacjonarnie uczyć się będą uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3, natomiast klasy 4-8 będą uczyć się w trybie hybrydowym.

Od 31.05.2021 r. wszystkie klasy będą pracować w trybie stacjonarnym w szkole.

Taka decyzja wynika z:

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym.

W związku z koniecznością dostosowania zasad pracy w szkole do wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego informujemy, że w naszej szkole panować będą następujące zasady:

Oddziały przedszkolne

 1. Uczniowie rozpoczynają lekcje o różnych porach:
  0a – 8.30
  0b – 7.30
  0c – 9.00
  0d – 8.00
 2. Szatnie oraz strefy wspólne dla rodziców / opiekunów znajdują się w budynku głównym na 1 piętrze.
 3. Dziecku może towarzyszyć jeden opiekun (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).
 4. Uczniowie spożywają śniadania w swoich klasach.

Klasy 1-3

 1. Klasy pracują w systemie stacjonarnym.
 2. Uczniowie rozpoczynają lekcje o różnych porach: 8.00, 8.55, 9.45 zgodnie z planem lekcji.
 3. Uczniowie odbywają zajęcia przez cały dzień w tej samej sali, z wyjątkiem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego.
 4. O częstotliwości przerw klas 1-3 decydują wychowawcy i ustalają je nie rzadziej niż raz na 45 minut, aby na jednym korytarzu przebywali uczniowie z maksymalnie jednej klasy.

Klasy 4-8

Zasady pracy hybrydowej

 1. Uczniowie klas 4 i 6 przychodzą do szkoły w dniach 17, 19, 21 i 28 maja 2021 r., natomiast w dniach 18, 20 i 24 maja 2021 r. mają lekcje zdalne w Teams.
 2. Uczniowie klas 5 i 7 przychodzą do szkoły w dniach 18, 20 i 24 maja 2021 r., natomiast w dniach 17, 19, 21 i 28 maja 2021 r. mają lekcje zdalne w Teams.
 3. Uczniowie klas 8 pracują zdalnie od 17 do 24 maja 2021 r., przychodzą na egzamin ósmoklasisty w dniach 25, 26 i 27 maja 2021 r., a lekcje stacjonarne w szkole mają 28 maja 2021 r.

Zasady pracy zdalnej

 1. Klasy pracują zdalnie zgodnie z poniższymi zasadami.
 2. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online.
 3. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz ustalonym przez siebie hasłem.
 4. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 5. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 6. Nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku lekcyjnym frekwencję podczas lekcji online na podstawie funkcji “Pobierz listę obecności”.
 7. Uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia kamery i mikrofonu.
 8. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8.00 do 16.00.
 9. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 10. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej prosimy kierować do wychowawców.

Dowozy do szkoły

Dowozy będą przebiegać zgodnie z harmonogramem.

Dodatkowe zasady

 1. Uczniowie podczas przerw powinni przebywać na holach przy klasach, w których mają zajęcia.
 2. Uczniowie zakrywają usta i nos w częściach wspólnych.
 3. Wszyscy uczniowie mają obowiązek częstego mycia rąk po wejściu do szkoły, przed i po jedzeniu, przed zajęciami, a dodatkowo uczniowie klas 1-8 dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły.
 4. Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do szkoły, w szatniach, świetlicach, bibliotece, stołówce i hali sportowej.
 5. Osoby postronne wchodzą na teren szkoły wejściem głównym oraz zgłaszają w portierni powód wizyty (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na wytyczne otrzymane z Ministra Edukacji i Nauki.

 

Powiązane artykuły :