01.12.2018 Światowy Dzień Walki z AIDS (5)
Bezpieczeństwo Inspiracje na adaptacje Szkoła Promująca Zdrowie

Dzień Walki z AIDS

1 grudnia 2018 -Światowy Dzień Walki z AIDS

TOLERANCJA  – to słowo przyświecało w naszej szkole obchodom Światowego Dnia Walki z AIDS.

Uczniowie klas siódmych w przeddzień 1 grudnia 2018r. brali udział w warsztatach na temat tej choroby. Celem tych działań było  zwrócenie uwagi na walkę z AIDS, a także uświadomienie konieczności  pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz ich bliskim.

Na świecie żyje blisko 37 mln osób zakażonych wirusem HIV. To liczba zbliżona do liczebności populacji Polski. Chcielibyśmy, aby uczniowie naszej szkoły byli  świadomi, że  osoby żyjące z wirusem HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem. Tylko poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki tej choroby odsunie od nas lęk przed kontaktami z osobami zarażonymi HIV i chorymi na te chorobę.

/Komisja ds. promocji zdrowia w szkole/

Powiązane artykuły :