ekologia
Informacje Uczniowie

Chroń z nami środowisko

Akcja zbierania zużytych telefonów ma za zadanie chronić środowisko naturalne. Twój zużyty telefon komórkowy i akcesoria elektroniczne niepoddane recyklingowi stanowią zagrożenie dla środowiska. Jeśli jednak weźmiesz udział w tej akcji niebezpieczne elementy zostaną zutylizowane, a środowisko naturalne nie będzie skażone. Baterie telefonów komórkowych zawierają ołów i inne metale ciężkie. Każdy wyrzucony na śmietnik aparat może skazić nawet 1 m3 gleby i 400 litrów wody.

Recykling zużytego sprzętu nie tylko chroni przyrodę, ale też pozwala odzyskać cenne surowce.
Przyłącz się do nas i pomóż chronić Ziemię, zdobędziesz również punkty dodatnie za pracę na rzecz środowiska.

Uczniowie klas 1-3 oraz oddziały przedszkolne oddają telefony swoim wychowawcom, a uczniowie klas 4-8 pani Annie Andryskowkiej lub Iwonie Andraszewicz.

Powiązane artykuły :