IMG_20180612_123441
Konkursy Uczniowie

Bohaterowie są wśród nas :: Nagroda dla uczennic SP2

Pod honorowym patronatem Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka, Wiceprezydenta Światowej Federacji Kombatantów – gen. bryg. dr. Stanisława Woźniaka, z inicjatywy Prezesa ZG Związku Kombatantów RP i BWP płk. dr. hab. Ryszarda Sobierajskiego, z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, w pierwszym kwartale 2018 r., przeprowadzony został ogólnopolski konkurs dla młodzieży  „Bohaterowie są wśród nas”.

Inicjatywa adresowana była do uczniów polskich szkół podstawowych, gimnazjów jak i szkół ponadgimnazjalnych, a jej celem było stworzenie pracy opartej o wywiad z żyjącym świadkiem wydarzeń historycznych, takich jak II wojna światowa, walki z narzucanym komunizmem tuż po niej czy okresu PRL.

Szkołę Podstawową nr 2 im. Józefa Piłsudskiego reprezentowały dwie uczennice oddziału gimnazjalnego – Estera Leszczyńska i Agata Spręga z klasy 3e. Estera zaproponowała opisanie historii swojej rodziny w oparciu o wspomnienia jej dziadka – Jana Leszczyńskiego, a także bogate zasoby rodzinnych dokumentów, listów i fotografii. Napisanie pracy zajęło dziewczynom kilka tygodni, począwszy od przeprowadzenia wywiadu, poszukiwania literatury, wyboru i opracowania źródeł, w tym listów członków rodziny, fotografii czy dokumentów. Nie było to łatwe zadanie, ale Estera z Agatą dały sobie  z nim radę, wysyłając dwudziesto-kilku stronnicową pracę pod koniec marca do Warszawy.

Konkurs został rozstrzygnięty pod koniec maja. Jury pod przewodnictwem dr hab. płk Witolda Lisowskiego, byłego Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, odznaczonego tytułem „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata” za ukrywanie Żydów w czasie II wojny światowej, zakwalifikowało pracę Estery i Agaty do grona laureatów. Duży wybór źródeł stanowił o autentyczności pracy i jej wartości merytorycznej, co podkreślił w swoim wystąpieniu jeden z członków Jury. Autorki zostały zaproszone na galę wręczenia nagród, która miała miejsce 12 czerwca 2018 roku w Warszawie, w siedzibie Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.

Nagrodę Esterze i Agacie wręczył przewodniczący komisji płk. dr hab. Witold Lisowski, gratulując zaangażowania i życząc dalszych sukcesów w nauce i życiu.

Prace laureatów będą drukowane we fragmentach w magazynie „Polsce Wierni” oraz prawdopodobnie w formie książkowej, o czym organizatorzy poinformują na przełomie lipca i sierpnia.

Serdecznie dziękuję rodzinie Państwa Leszczyńskich za udostępnienie materiałów, osobliwie zaś panu Janowi Leszczyńskiemu za udzielenie niezwykle interesującego wywiadu, zaś Esterze i Agacie serdecznie gratuluję wytrwałości i osiągniętego sukcesu.

Powiązane artykuły :