preloder
Top

Bieżące informacje na temat sytuacji w szkole
w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem
Zajęcia opiekuńcze dla oddziałów przedszkolnych nadal zawieszone

29.05.2020 – 12:49

Informujemy, że zajęcia opiekuńcze dla oddziałów przedszkolnych nie zostaną przywrócone od 01.06.2020 r. Powołujemy się na komunikat organu prowadzącego, znajdujący się na stronie internetowej: sierakowice.pl. Jednocześnie informujemy, że kolejny komunikat w tej sprawie ukaże się do 05.06.2020 r.

Harmonogram konsultacji oraz zajęć specjalistycznych od 25.05.2020 r.

22.05.2020 – 17:42

Przedstawiamy harmonogramy niektórych zajęć, które odbywać się będą w związku z uruchomieniem działalności szkoły w niektórych obszarach:

 1. Zajęcia specjalistyczne od 25.05.2020 r.
 2. Konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych dla klas 8 od 25.05.2020 r.
 3. Konsultacje dla klas 4-8 od 01.06.2020 r.
 4. Praca biblioteki od 25.05.2020 r.
Komunikat w sprawie uczestniczenia uczniów w niektórych obszarach działalności szkoły od 25.05.2020 r.

20.05.2020 – 21:30 (aktualizacja: 21.05.2020 – 12:12)

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.05.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego przedstawiamy Państwu procedury bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z uruchomieniem niektórych funkcji szkoły.

Procedury te zostały skonsultowane z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach.

W związku z powyższym informujemy, że w do 07.06.2020 r. zostają zawieszone zajęcia z następującymi wyjątkami:

 1. Od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. uczniowie klas I-III w godzinach od 8:00 do 13:00 mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, a realizacja zajęć dydaktycznych odbywa się nadal w ramach kształcenia na odległość procedury.
 2. Od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. prowadzone będą za zgodą rodziców zajęcia rewalidacyjne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka procedury.
 3. Od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. dla uczniów klas 8 zorganizowane zostaną konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej procedury.
 4. Od 1 do 7 czerwca 2020 r. dla wszystkich uczniów naszej szkoły zostaną zapewnione konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej procedury.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z procedurami, o których mowa powyżej.

Komunikat w sprawie wznowienia działalności przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostanie opublikowany do 29.05.2020 r.

Jak wysłać ucznia klasy I-III do szkoły? – Najważniejsze zasady

 1. zgłosić ten fakt telefonicznie pod nr telefonu 58 684-68-75 w godz. 9:00-14:00 co najmniej 2 dni robocze przed przyprowadzeniem dziecka,
 2. oraz złożyć w sekretariacie szkoły wersję papierową oświadczenia z załącznika nr 2 do procedur najpóźniej 1 dzień przed objęciem ucznia opieką.

Dokument, jakie musi posiadać uczeń, gdy zgłasza się na:

 1. konsultacje – oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedur,
 2. zajęcia specjalistyczne – oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedur.

Poza spełnieniem powyższych wymogów formalnych należy przestrzegać również m.in. następujących zasad:

 1. dziecko musi być bezwzględnie zdrowe,
 2. dziecko nie może zabierać ze sobą swoich zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów,
 3. dziecko musi posiadać własne przybory szkolne.

Przypominamy, że nie działają kuchnia, ani sklepik szkolny. Dzieci muszą posiadać własne kanapki oraz napoje.

Nasze projekty

#zostańwdomu – propozycje akcji i konkursów szkolnych

 w czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych

Nie znaleziono wydarzeń

Gazetka szkolna “Wykrzyknik”

Najnowsze wydanie: Nr 2 – listopad-grudzień 2019

W numerze:

 • Józef Piłsudski
 • Wywiad z Pierwszakiem
 • Dzień Języków Europejskich
 • Dzień Kropki
 • Warsztaty z haftu kaszubskiego
 • Chlebowa historia
 • Kongres Ojca Pio
 • Różaniec dla Matki Bożej
 • Kaszëbsczé spiéwë 2019
 • Dzień Głośnego Czytania
 • 1 miejsce SP2 w zawodach tenisa stołowego
Zajęcia dodatkowe

43

Sale lekcyjne

32

Nauczyciele

57

Uczniowie

622

Kampania społeczna

Szkodliwość e-papierosów

Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy, tak samo jak tradycyjne papierosy, uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia.

Kampania „Zapobiegania chorobom przenoszonym drogą pokarmową ”

Co to są choroby przenoszone drogą pokarmową ?
Choroby przenoszone drogą pokarmową są powodowane przez czynniki patogenne przenoszone przez żywność. Wywołane mogą być przez wirusy (np. norowirusy, rotawirusy) bakterie (np. Salmonellę), pasożyty, toksyny roślinne lub zwierzęce. Choroby przenoszone drogą pokarmową mogą się łatwo rozprzestrzeniać tworząc ogniska zachorowań, zwłaszcza w miejscach dużych skupisk dzieci, takich jak szkoły, przedszkola itp.
Ogniska zachorowań mogą pojawić się nagle, gdy istnieje jedno wspólne źródło zakażenia np. skażona żywność w stołówce szkolnej lub mogą się szerzyć, gdy zakażenie jest przekazywane od jednej osoby podatnej na zakażenie do kolejnej.

Kampania „Uważni Rodzice”

Kampania „Uważni Rodzice” zwraca uwagę na kluczową rolę rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami online.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami na stronie kampanii organizowanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Na wspomnianej stronie możemy przeczytać, że: dzieci, których rodzice znajdują czas na rozmowę, są uważni na zachowanie dziecka, potrafią dostrzec jego potrzeby i umiejętnie wychodzą im na przeciw, w dużo mniejszym stopniu są narażone na manipulację, również w sieci. Dlatego hasło kampanii brzmi: „Rodzicielstwo to wyzwanie. Uważaj, żeby czegoś nie przegapić”.

Program “Dobry Start”

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Źródło: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/

Nasze serwisy

Skip to content