9:00-10:00

Wiesława Płotka, doradztwo zawodowe, kl. 8a, aula

10:00-11:00

Wiesława Płotka, doradztwo zawodowe, kl. 8b, aula

11:00-12:00

Wiesława Płotka, doradztwo zawodowe, kl. 8c, aula

12:00-13:00

Wiesława Płotka, pomoc pedagogiczna, sala 367

8:00-8:45

Wiesława Kuchta, terapia pedagogiczna, kl. 7-8, sala 124

8:00-9:00

Hanna Leszczyńska, terapia logopedyczna, sala 215
Róża Forycka, terapia logopedyczna, sala 7
Wiesława Płotka, zajęcia socjoterapeutyczne, sala 367

8:50-10:50

Karina Jaroszewska, sala 28

9:00-11:00

Elżbieta Ragan, sala 117
Honorata Wrycza, sala 224
Marzena Garska-Bonicka, sala 126

9:00-13:00

Małgorzata Płotka, sala 124
Wiesława Płotka, pomoc pedagogiczna, sala 367

8:00-8:45

Bożena Mielewczyk, terapia pedagogiczna, kl. 3, sala 115
Emilia Syldatk, terapia pedagogiczna, kl. 6, sala 28

9:00-11:00

Aleksandra Pranczk, sala 217
Żaneta Jankowska, sala 6

9:00-13:00

Bożena Mielewczyk, sala. 115
Wiesława Płotka, pomoc pedagogiczna, sala 367

9:45-11:45

Emilia Syldatk, sala 28

13:00-14:00

Łukasz Nieleszczuk, zajęcia socjoterapeutyczne, kl. 4-8, sala 132

8:00-8:45

Jadwiga Grabowska, terapia pedagogiczna, kl. 4-5, sala 360

8:00-9:00

Anna Bendzmer, terapia logopedyczna, sala 7

9:00-11:00

Jadwiga Grabowska, sala 360

9:00-13:00

Wiesława Płotka, pomoc pedagogiczna, sala 367

9:00-14:00

Edyta Rawicka, terapia logopedyczna, sala 209

9:30-10:15

Joanna Antczak, terapia pedagogiczna, kl. 1-2, sala 16

8:00-9:00

Natalia Bronk, terapia logopedyczna, sala 106

8:30-10:30

Marzena Garska-Bonicka, sala 26

9:00-13:00

Wiesława Płotka, pomoc pedagogiczna, sala 367