Koło języka polskiego dla klas 8

Dzień: piątek
Godzina: 8:00-8:45
Sala: 232
Nauczyciel: Karina Jaroszewska

Koło matematyczne dla klas 8

Dzień: środa
Godzina: 14:35-15:20
Sala: 232
Nauczyciel: Marzena Garska-Bonicka

Koło języka angielskiego dla klas 8

Dzień: wtorek
Godzina: 8:00-8:45
Sala: 360
Nauczyciel: Grażyna Węsiora

Koło historyczne dla klas 7 i 8

Dzień: wtorek
Godzina: 7:10-7:55
Sala: 26
Nauczyciel: Mirosława Tandek

Koło Europodwórko dla klas 5 i 6

Dzień: poniedziałek,
Godzina: 13:45-14:30
Sala: 132
Nauczyciel: Anna Andryskowska

Koło Europodwórko dla klas 7 i 8

Dzień: środa
Godzina: 14.35-15.20
Sala: 132
Nauczyciel: Anna Andryskowska

Koło Młodych Przyrodników dla klas 6-8

Dzień: wtorek
Godzina: 7:10-7:55
Sala: 130
Nauczyciel: Iwona Andraszewicz

Koło teatralne

Dzień: czwartek
Godzina: 8:00-8:45
Sala: 132
Nauczyciel: Małgorzata Płotka

Chór

Dzień: piątek
Godzina: 14:30-15:20
Sala: 226
Nauczyciel: Wioletta Kuczkowska

Szkolne koło sportowe - tenis stołowy

Dzień: wtorek
Godzina: 14:30-16:00
Sala: hala sportowa
Nauczyciel: Paweł Michna

Szkolne koło sportowe - koszykówka chłopców

Dzień: czwartek
Godzina:  16:30-18:00
Sala: hala sportowa
Nauczyciel: Dariusz Kolka

Szkolne koło sportowe - siatkówka dziewcząt i chłopców

Dzień: czwartek
Godzina: 15:00-16:30
Sala: hala sportowa
Nauczyciel: Joanna Bińkowska

Szkolny Klub Mediatora

Spotkania ustalane są doraźnie w zależności od potrzeb i pojawiających się trudności.
Nauczyciel: Wiesława Płotka

Szkolny Klub Wolontariatu

Udział w akcjach charytatywnych we współpracy z samorządem uczniowskim i innymi instytucjami zgodnie z ich harmonogramem.
Nauczyciel: Wiesława Płotka

Koło symulacji lotniczych

Termin: do ustalenia z nauczycielem po zgłoszeniu się chętnych uczniów
Zgłoszenia: poprzez formularz
Nauczyciel: Adrian Klawikowski

Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową

Termin: kwiecień lub maj po ustaleniu z nauczycielem
Nauczyciel: Anna Piasecka

Odyseja Umysłu

Termin i zostanie ustalony po spotkaniu organizacyjnym i przeprowadzonym naborze w październiku (informacja pojawi się na stronie internetowej).
Nauczyciel: Eliza Piotrowska, Marieta Konkol, Karina Jaroszewska

Wyjazdy na basen dla klas 4-8

Termin: raz w miesiącu
Miejsce: Basen w Kościerzynie
Nauczyciel: Wiesława Płotka, Marieta Konkol, Ewelina Andryskowska