Koło twórczości dla klasy 2a

Dzień: poniedziałek
Godzina: 8:55-9:40
Sala: 215
Nauczyciel: Hanna Leszczyńska

Koło sprawnościowe dla klasy 3b

Dzień: poniedziałek
Godzina: 12:50-13:35
Sala: 18
Nauczyciel: Anna Bendzmer

Koło twórczości dla klasy 3a

Dzień: poniedziałek
Godzina: 8:00-8:45
Sala: 16
Nauczyciel: Joanna Antczak

Koło twórczości dla klasy 3c

Dzień: poniedziałek
Godzina: 8:00-8:45
Sala: 360
Nauczyciel: Żaneta Jankowska

Szkolne koło sportowe - koszykówka dla dziewcząt z klas 1-3

Dzień: środa
Godzina: 13:40-14:35
Sala: hala sportowa
Nauczyciel: Łukasz Nieleszczuk

Szkolne koło sportowe - koszykówka dla chłopców z klas 1-3

Dzień: poniedziałek i wtorek
Godzina: 14:30-16:00
Sala: hala sportowa
Nauczyciel: Dariusz Kolka

Zajęcia z robotyki dla klas 3

Dzień: środa
Godzina: 12:50-14:30
Sala: 34
Nauczyciel: Elżbieta Ragan

Zajęcia z robotyki dla klas 2

Dzień: piątek
Godzina: 13:45-15:20
Sala: 34
Nauczyciel: Izabela Stencel

Mali Wolontariusze

Udział w akcjach charytatywnych we współpracy z samorządem uczniowskim i Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej w terminach uzgodnionych z tymi organizacjami.
Nauczyciel: Anna Bendzmer

Gromada Zuchowa "Podniebne Ptaki"

Termin oraz miejsce zostaną ustalone z prowadzącymi i podane do wiadomości na stronie internetowej.
Nauczyciel: Żaneta Jankowska, Aleksandra Pranczk