"Rozwijamy zdolności twórcze" - koło dla klasy 1a

Zapraszamy!

Dzień: poniedziałek
Godzina: 8:55-9:40
Sala: 215
Nauczyciel: Hanna Leszczyńska

"Aktywnie i Kreatywnie" - koło dla klasy 1b

Zapraszamy!

Dzień: środa
Godzina: 8:00-8:45
Sala: 18
Nauczyciel: Anna Bendzmer

"Aktywnie i Kreatywnie" - koło dla klasy 1c

Zapraszamy!

Dzień: poniedziałek
Godzina: 8:00-8:45
Sala: 6
Nauczyciel: Żaneta Jankowska

"Aktywnie i Kreatywnie" - koło dla klasy 1d

Zapraszamy!

Dzień: wtorek
Godzina: 12:50-13:35
Sala: 18
Nauczyciel: Anita Węsierska

"Rozwijamy zdolności twórcze" - koło dla klasy 2a

Zapraszamy!

Dzień: poniedziałek
Godzina: 8:55-9:40
Sala: 108
Nauczyciel: Milena Wenta

"Aktywnie i Kreatywnie" - koło dla klasy 2b

Zapraszamy!

Dzień: czwartek
Godzina: 8:00-8:45
Sala: 115
Nauczyciel: Bożena Mielewczyk

"Aktywnie i Kreatywnie" - koło dla klasy 2c

Zapraszamy!

Dzień: środa
Godzina: 8:00-8:45
Sala: 117
Nauczyciel: Elżbieta Ragan

"Rozwijamy zdolności twórcze" - koło dla klasy 3a

Zapraszamy!

Dzień: poniedziałek
Godzina: 8:00-8:45
Sala: 215
Nauczyciel: Hanna Leszczyńska

"Rozwijamy zdolności twórcze" - koło dla klasy 3b

Zapraszamy!

Dzień: środa
Godzina: 8:00-8:45
Sala: 217
Nauczyciel: Aleksandra Pranczk

"Rozwijamy zdolności twórcze" - koło dla klasy 3c

Zapraszamy!

Dzień: poniedziałek
Godzina: 8:55-9:40
Sala: 206
Nauczyciel: Natalia Bronk

"Rozwijamy zdolności twórcze" - koło dla klasy 3d

Zapraszamy!

Dzień: poniedziałek
Godzina: 8:00-8:45
Sala: 207
Nauczyciel: Izabela Stencel

Szkolne koło sportowe - koszykówka dla chłopców z klas 1-3

Zapraszamy!

Dzień: w trakcie ustalania
Godzina: w trakcie ustalania
Sala: hala sportowa
Nauczyciel: Dariusz Kolka

Zajęcia z robotyki dla klas 2

Zapraszamy!

Dzień: wtorek
Godzina: 11:40-13:35
Sala: 34
Nauczyciel: Elżbieta Ragan

Zajęcia z robotyki dla klas 3

Zapraszamy!

Dzień: czwartek
Godzina: 11:40-13:35
Sala: 8
Nauczyciel: Izabela Stencel

Mali Wolontariusze

Zapraszamy!

Udział w akcjach charytatywnych we współpracy z samorządem uczniowskim i Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wychowawczym w Szklanej w terminach uzgodnionych z tymi organizacjami.
Nauczyciel: Anna Bendzmer

Gromada Zuchowa "Podniebne Ptaki"

Zapraszamy!

Termin oraz miejsce zostaną ustalone z prowadzącymi i podane do wiadomości na stronie internetowej.
Nauczyciel: Żaneta Jankowska, Aleksandra Pranczk