Wykrzyknik

Od października 2019 roku w naszej szkole wznowiliśmy działanie gazety szkolnej „Wykrzyknik”. Równo 20 lat temu, u początków powstania gimnazjum, został ogłoszony konkurs na najładniejszą i najciekawszą nazwę dla szkolnej prasy. Spośród setki propozycji wybrano tytuł “Wykrzyknik”, wymyślony przez Malwinę Miotk i Sylwię Myszk z klasy Id. Autorką winiety w gazecie była Iwona Wejher. Redaktorem naczelnym natomiast pani Ewa Glińska.

Wierni tradycji pragniemy, by w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego nadal działa gazeta o tej nazwie, bo choć piszemy nowe rozdziały w historii tej placówki, to wciąż jednoczymy się pod sztandarem marszałka Józefa Piłsudskiego – patrona szkoły.

Gazetka szkolna w formie papierowej jest dostępna w bibliotece szkolnej
(wachlarz – sala 359).

Redakcja

Gazeta SP2 w Sierakowicach. Redaguje zespół.
Nauczyciel prowadzący: Beata Wica.
Skład: Marieta Konkol.
Projekt winiety: Zofia Zakrzewska.