Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach oraz Komitet Współpracy Sierakowice – Saint-Ghislain zapraszają nauczycieli wychowania fizycznego oraz uczniów ze szkół podstawowych gminy Sierakowice na warsztatowe spotkanie z trenerem Guillaume Dumoulin.

Uczestnicy będą mieli okazję poznać dwie, jeszcze u nas niszowe dyscypliny sportowe — 1-Wall Handball i Firstball — szybko zyskujące popularność w zachodniej Europie.

Na bazie tych dyscyplin chcemy odnowić tradycję wymiany młodzieży między gminą Sierakowice a belgijską gminą Saint-Ghislain.

Każda szkoła może na warsztaty zgłosić 1 nauczyciela wychowania fizycznego oraz 10 uczniów (dziewczęta i chłopcy z klas 5-7).

Warsztaty odbędą się w dniach 6 i 7 kwietnia 2020 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierakowicach.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 16 marca 2020 r. poprzez formularz zgłoszeniowy.

Do 20 marca 2020 r. szkoły otrzymają drogą mailową szczegółowy harmonogram warsztatów.