Dni wolne
  

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć szkolnych ustalone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.