Zarządzenie nr 019/2022 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice.

Uchwała nr IV/38/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do publicznych szkół podstawowych zamieszkujących poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz określenia granic ich obwodów.

Zarządzenie nr 6/2021/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia naboru do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 oraz powołania komisji rekrutacyjnej

Załącznik nr 1 – Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

Załącznik nr 2 – Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Załącznik nr 3 – Regulamin powołania i trybu pracy komisji rekrutacyjnej

Dokumenty dla kandydatów do oddziału przedszkolnego

Dokumenty dla kandydatów do klasy pierwszej

Dokumenty dla kandydatów do klasy pierwszej freinetowskiej

Wszystkie dokumenty jak powyżej. Dodatkowo wypełniając wniosek lub zgłoszenie należy na pierwszej stronie zaznaczyć informację związaną z klasą freinetowską.

Dokumenty związane z rekrutacją można składać osobiście w sekretariacie szkoły
lub ich skan przesłać na adres e-mail: rekrutacja@sp2.sierakowice.pl.

Chcielibyśmy przekazać rodzicom najważniejsze informacje dotyczące pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023, dlatego zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne 9 marca 2022 r. do auli naszej szkoły:

  • na godz. 17.00 – rodziców kandydatów do oddziałów przedszkolnych,
  • na godz. 18.00 – rodziców kandydatów do klas pierwszych.