Zarządzenie nr 016/2021 Wójta Gminy Sierakowice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice.

Uchwała nr IV/38/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i do publicznych szkół podstawowych zamieszkujących poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Uchwała nr V/48/19 Rady Gminy Sierakowice z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sierakowice oraz określenia granic ich obwodów.

Zarządzenie nr 11/2020/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia naboru do oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej i oddziału sportowego na rok szkolny 2021/2022 oraz powołania komisji rekrutacyjnej

Załącznik nr 1 – Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022

Załącznik nr 2 – Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

Załącznik nr 3 – Regulamin rekrutacji do oddziału sportowego na poziomie klasy IV

Załącznik nr 4 – Regulamin powołania i trybu pracy komisji rekrutacyjnej

Dokumenty dla kandydatów do oddziału przedszkolnego

Dokumenty dla kandydatów do klasy pierwszej

Dokumenty dla kandydatów do klasy pierwszej freinetowskiej

Wszystkie dokumenty jak powyżej. Dodatkowo wypełniając wniosek lub zgłoszenie należy na pierwszej stronie zaznaczyć informację związaną z klasą freinetowską.

Dokumenty dla kandydatów do oddziału sportowego na poziomie klasy IV

Dokumenty związane z rekrutacją można składać osobiście w sekretariacie szkoły
lub ich skan przesłać na adres e-mail: rekrutacja@sp2.sierakowice.pl.

Chcielibyśmy przekazać rodzicom najważniejsze informacje dotyczące pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022, dlatego zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne 24 lutego 2021 r. do auli naszej szkoły:

  • na godz. 16.30 – rodziców kandydatów do oddziałów przedszkolnych,
  • na godz. 17.30 – rodziców kandydatów do klas pierwszych,
  • na godz. 18.30 – rodziców kandydatów do oddziału sportowego na poziomie klasy czwartej oraz pozostałych rodziców przyszłorocznych czwartoklasistów.

Planujemy te spotkania w formie stacjonarnej. Gdyby zaistniała konieczność zmiany formy spotkania, poinformujemy o tym na naszej stronie internetowej oraz na profilu Facebookowym naszej szkoły. Prosimy śledzić na bieżąco nasze media cyfrowe.