Materiały informacyjne udostępnione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców
Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020
Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020
Materiały informacyjne udostępnione przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku

List Pomorskiego Kuratora Oświaty
Materiały informacyjne udostępnione przez Centralną Komisję Egzaminacyjną