Drodzy Rodzice!

Prosimy, porozmawiajcie ze swoimi dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.

U nas w szkole w każdej toalecie znajduje się instrukcja, jak skutecznie myć ręce.

Prosimy, nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły. My również zwracamy uwagę na to, aby do szkoły nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy.

Jeżeli wróciliście Państwo lub Wasze dzieci z terenów występowania koronawirusa i macie objawy grypopodobne, powiadomcie bezzwłocznie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną i zgłoście się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Warto zapoznać się także z Informacją Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Północnych Włoch.

Prosimy, sprawdzajcie na bieżąco komunikaty publikowane na stronach:

O koronawirusie