Untitled design (1)
  

Praca szkoły od 17.05.2021 r.

Od 17 maja 2021 r. stacjonarnie uczyć się będą uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3, natomiast klasy 4-8 będą uczyć się w trybie hybrydowym.

Od 31.05.2021 r. wszystkie klasy będą pracować w trybie stacjonarnym w szkole.

Taka decyzja wynika z:

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym.

W związku z koniecznością dostosowania zasad pracy w szkole do wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego informujemy, że w naszej szkole panować będą następujące zasady:

Oddziały przedszkolne

 1. Uczniowie rozpoczynają lekcje o różnych porach:
  0a – 8.30
  0b – 7.30
  0c – 9.00
  0d – 8.00
 2. Szatnie oraz strefy wspólne dla rodziców / opiekunów znajdują się w budynku głównym na 1 piętrze.
 3. Dziecku może towarzyszyć jeden opiekun (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).
 4. Uczniowie spożywają śniadania w swoich klasach.

Klasy 1-3

 1. Klasy pracują w systemie stacjonarnym.
 2. Uczniowie rozpoczynają lekcje o różnych porach: 8.00, 8.55, 9.45 zgodnie z planem lekcji.
 3. Uczniowie odbywają zajęcia przez cały dzień w tej samej sali, z wyjątkiem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego.
 4. O częstotliwości przerw klas 1-3 decydują wychowawcy i ustalają je nie rzadziej niż raz na 45 minut, aby na jednym korytarzu przebywali uczniowie z maksymalnie jednej klasy.

Klasy 4-8

Zasady pracy hybrydowej

 1. Uczniowie klas 4 i 6 przychodzą do szkoły w dniach 17, 19, 21 i 28 maja 2021 r., natomiast w dniach 18, 20 i 24 maja 2021 r. mają lekcje zdalne w Teams.
 2. Uczniowie klas 5 i 7 przychodzą do szkoły w dniach 18, 20 i 24 maja 2021 r., natomiast w dniach 17, 19, 21 i 28 maja 2021 r. mają lekcje zdalne w Teams.
 3. Uczniowie klas 8 pracują zdalnie od 17 do 24 maja 2021 r., przychodzą na egzamin ósmoklasisty w dniach 25, 26 i 27 maja 2021 r., a lekcje stacjonarne w szkole mają 28 maja 2021 r.

Zasady pracy zdalnej

 1. Klasy pracują zdalnie zgodnie z poniższymi zasadami.
 2. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online.
 3. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz ustalonym przez siebie hasłem.
 4. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 5. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 6. Nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku lekcyjnym frekwencję podczas lekcji online na podstawie funkcji “Pobierz listę obecności”.
 7. Uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia kamery i mikrofonu.
 8. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8.00 do 16.00.
 9. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 10. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej prosimy kierować do wychowawców.

Dowozy do szkoły

Dowozy będą przebiegać zgodnie z harmonogramem.

Dodatkowe zasady

 1. Uczniowie podczas przerw powinni przebywać na holach przy klasach, w których mają zajęcia.
 2. Uczniowie zakrywają usta i nos w częściach wspólnych.
 3. Wszyscy uczniowie mają obowiązek częstego mycia rąk po wejściu do szkoły, przed i po jedzeniu, przed zajęciami, a dodatkowo uczniowie klas 1-8 dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły.
 4. Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do szkoły, w szatniach, świetlicach, bibliotece, stołówce i hali sportowej.
 5. Osoby postronne wchodzą na teren szkoły wejściem głównym oraz zgłaszają w portierni powód wizyty (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na wytyczne otrzymane z Ministra Edukacji i Nauki.

 

Untitled design (1)
  

Praca szkoły od 04.05.2021 r.

Od 4 maja 2021 r. stacjonarnie uczyć się będą uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3, natomiast klasy 4-8 kontynuować będą naukę zdalną.

Taka decyzja wynika z:

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym.

W związku z koniecznością dostosowania zasad pracy w szkole do wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego informujemy, że w naszej szkole panować będą następujące zasady:

Oddziały przedszkolne

 1. Uczniowie rozpoczynają lekcje o różnych porach:
  0a – 8.30
  0b – 7.30
  0c – 9.00
  0d – 8.00
 2. Szatnie oraz strefy wspólne dla rodziców / opiekunów znajdują się w budynku głównym na 1 piętrze.
 3. Dziecku może towarzyszyć jeden opiekun (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).
 4. Uczniowie spożywają śniadania w swoich klasach.

Klasy 1-3

 1. Klasy pracują w systemie stacjonarnym.
 2. Uczniowie rozpoczynają lekcje o różnych porach: 8.00, 8.55, 9.45 zgodnie z planem lekcji.
 3. Uczniowie klas 2b, 3b i 3c korzystają do odwołania z szatni przy hali sportowej i wchodzą do szkoły wejściem głównym przy portierni, uczniowie pozostałych klas 1-3 korzystają z dotychczasowej szatni i wchodzą do szkoły wejściem A (między łącznikiem a 1 blokiem dydaktycznym).
 4. Uczniowie odbywają zajęcia przez cały dzień w tej samej sali, z wyjątkiem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego.
 5. O częstotliwości przerw klas 1-3 decydują wychowawcy i ustalają je nie rzadziej niż raz na 45 minut, aby na jednym korytarzu przebywali uczniowie z maksymalnie jednej klasy.

Klasy 4-8

 1. Klasy pracują zdalnie zgodnie z poniższymi zasadami.
 2. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online.
 3. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz ustalonym przez siebie hasłem.
 4. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 5. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 6. Nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku lekcyjnym frekwencję podczas lekcji online na podstawie funkcji “Pobierz listę obecności”.
 7. Uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia kamery i mikrofonu.
 8. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8.00 do 16.00.
 9. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 10. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej prosimy kierować do wychowawców.

Zajęcia dodatkowe dla klas 4-8

 1. Klasy 8 mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach w szkole z następujących przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski (harmonogram oraz ilość osób na konsultacjach tak jak dotychczas ustalane w poprzez Teams przez nauczycieli prowadzących),
 2. Zajęcia specjalistyczne dla klas 4-8 (rewalidacja, terapia pedagogiczna, socjoterapia, logopedia) tak jak dotychczas – w szkole lub zdalne – w zależności od woli rodziców.
 3. W obu powyższych przypadkach uczniowie na zajęcia udają się bezpośrednio wejściem C (między pierwszym a drugim blokiem dydaktycznym) i przechodzą do wyznaczonych sal drugiego bloku dydaktycznego.

Świetlica szkolna będzie dostępna dla następujących grup uczniów:

 • oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3, które uczą się stacjonarnie i oczekują w szkole w związku z dojazdem do szkoły/domu,
 • uczniów pozostałych klas, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Dowozy do szkoły

Dowozy będą przebiegać zgodnie z harmonogramem.

Obiady

Obiady w stołówce dostępne będą w różnych godzinach dla oddziałów przedszkolnych oraz dla klas 1-3.

Dodatkowe zasady

 1. Uczniowie podczas przerw powinni przebywać na holach przy klasach, w których mają zajęcia.
 2. Uczniowie zakrywają usta i nos w częściach wspólnych.
 3. Wszyscy uczniowie mają obowiązek częstego mycia rąk po wejściu do szkoły, przed i po jedzeniu, przed zajęciami, a dodatkowo uczniowie klas 1-8 dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły.
 4. Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do szkoły, w szatniach, świetlicach, bibliotece, stołówce i hali sportowej.
 5. Osoby postronne wchodzą na teren szkoły wejściem głównym oraz zgłaszają w portierni powód wizyty (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na najważniejsze informacje, które otrzymaliśmy od Ministra Edukacji Narodowej na początku roku szkolnego, a także na wytyczne dostępne na stronie MEiN.

Untitled design (1)
  

Klasy 1-3 od 26.04.2021 r. uczą się hybrydowo

Informujemy, że od dnia 26.04.2021 r. uczniowie klas 1-3 będą pracować hybrydowo.

Podstawą tej decyzji są:

W związku z tym praca naszej szkoły przedstawia się następująco:

 • oddziały przedszkolne uczą się w szkole,
 • klasy 1-3 uczą się hybrydowo,
 • klasy 4-8 uczą się zdalnie,
 • klasy 8 mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach w szkole z następujących przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski.

Świetlica szkolna będzie dostępna dla następujących grup uczniów:

 • uczniów klas 0,
 • uczniów klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz inne osoby realizujące działania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz uczniów tych klas, którzy w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły.

Zaktualizowane zasady pracy zdalnej od 26.04.2021 r. – zmiany oznaczono kolorem zielonym

 1. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online.
 2. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz ustalonym przez siebie hasłem.
 3. Zajęcia w klasach 1-8 będą odbywać się zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 4. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 5. Nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku lekcyjnym frekwencję podczas lekcji online na podstawie funkcji “Pobierz listę obecności” lub “Raport obecności”.
 6. Uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia kamery i mikrofonu.
 7. Praca hybrydowa dla klas 1-3 polega na tym, że jedna z grup przychodzi do szkoły co drugi dzień, podczas gdy druga z nich co drugi dzień uczy się w domu. Wychowawca przygotowuje zadania dla uczniów pracujących w domu i przekazuje je najpóźniej w dniu poprzedzającym tę naukę, weryfikuje zaś w dniu, w którym grupa uczy się w szkole.
 8. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w godz. 8.00 do 15.00.
 9. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 10. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej prosimy kierować do wychowawców.
Untitled design (1)
  

Oddziały przedszkolne od 19.04.2021 r. uczą się w szkole

Informujemy, że od dnia 19.04.2021 r. uczniowie oddziałów przedszkolnych uczą się w szkole.

Podstawą tej decyzji są:

W związku z tym praca naszej szkoły przedstawia się następująco:

 • oddziały przedszkolne uczą się w szkole,
 • klasy 1-8 uczą się zdalnie,
 • klasy 8 mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach w szkole z następujących przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski.

Świetlica szkolna będzie dostępna dla następujących grup uczniów:

 • uczniów klas 0,
 • uczniów klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz inne osoby realizujące działania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zaktualizowane zasady pracy zdalnej od 19.04.2021 r.

 1. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online.
 2. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz ustalonym przez siebie hasłem.
 3. Zajęcia w klasach 1-8 będą odbywać się zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 4. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 5. Nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku lekcyjnym frekwencję podczas lekcji online na podstawie funkcji “Pobierz listę obecności” lub “Raport obecności”.
 6. Uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia kamery i mikrofonu.
 7. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w godz. 8.00 do 15.00.
 8. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 9. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej prosimy kierować do wychowawców.
Untitled design (1)
  

Nauczanie zdalne dla oddziałów przedszkolnych od 29.03.2021 r.

Informujemy, że od dnia 29.03.2021 r. uczniowie oddziałów przedszkolnych przechodzą na nauczanie zdalne.

Podstawą tej decyzji są:

W związku z tym praca naszej szkoły przedstawia się następująco:

 • oddziały przedszkolne uczą się zdalnie,
 • klasy 1-8 uczą się zdalnie,
 • klasy 8 mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach w szkole z następujących przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski.

Świetlica szkolna będzie dostępna dla następujących grup uczniów:

 • uczniów klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz inne osoby realizujące działania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zaktualizowane zasady pracy zdalnej od 29.03.2021 r. – nowości oznaczono kolorem zielonym

 1. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online.
 2. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz ustalonym przez siebie hasłem.
 3. Zajęcia w klasach 1-8 będą odbywać się zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 4. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 5. Nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku lekcyjnym frekwencję podczas lekcji online na podstawie funkcji “Pobierz listę obecności” lub “Raport obecności”.
 6. Uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia kamery i mikrofonu.
 7. Uczniowie oddziałów przedszkolnych pracują zdalnie przy zachowaniu następujących zasad:
  • Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams – adresy mailowe dostępne u wychowawców, a w razie problemów z hasłem należy się kontaktować jak opisano w punkcie 8 poniżej.
  • Nauczyciele zamieszczą materiały do pracy w zakładce “Pliki / Materiały z zajęć”.
  • Zajęcia z języka angielskiego, zajęcia regionalne oraz religii odbywają się online zgodnie z planem zamieszczonym w zakładce “Kalendarz”.
  • Zajęcia z wychowawcą odbywają się raz dziennie w porze wyznaczonej przez wychowawcę i zamieszczonej w zakładce “Kalendarz”.
  • Wychowawca jest dostępny online dla uczniów w godzinach pracy oddziału (zgodnie z planem lekcji).
 8. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w godz. 8.00 do 15.00.
 9. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 10. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej prosimy kierować do wychowawców.
Untitled design (1)
  

Nauczanie zdalne dla klas 1-3 od 22.03.2021 r.

Informujemy, że od dnia 22.03.2021 r. uczniowie klas 1-3 przechodzą na nauczanie zdalne.

Podstawą tej decyzji są:

W związku z tym praca hybrydowa naszej szkoły przedstawia się następująco:

 • oddziały przedszkolne uczą się stacjonarnie w szkole,
 • klasy 1-8 uczą się zdalnie,
 • klasy 8 mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach w szkole z następujących przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski.

Świetlica szkolna będzie dostępna dla następujących grup uczniów:

 • oddziałów przedszkolnych, którzy uczą się  stacjonarnie i oczekują w szkole w związku z dojazdem do szkoły/domu,
 • uczniów klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Zaktualizowane zasady pracy zdalnej od 22.03.2021 r. – nowości oznaczono kolorem zielonym

 1. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online.
 2. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz ustalonym przez siebie hasłem.
 3. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 4. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 5. Nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku lekcyjnym frekwencję podczas lekcji online na podstawie funkcji “Pobierz listę obecności”
 6. Uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia kamery i mikrofonu.
 7. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w godz. 8.00 do 15.00.
 8. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 9. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej prosimy kierować do wychowawców.
Untitled design (1)
  

Nauczanie hybrydowe dla klas 1-3 od 15.03.2021 r.

Informujemy, że od dnia 15.03.2021 r. uczniowie klas 1-3 przechodzą na nauczanie hybrydowe.

Podstawą tej decyzji są:

W związku z tym praca hybrydowa naszej szkoły przedstawia się następująco:

 • oddziały przedszkolne uczą się stacjonarnie w szkole,
 • klasy 1-3 uczą się hybrydowo,
 • klasy 4-8 uczą się zdalnie,
 • klasy 8 mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach w szkole z następujących przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski.

Świetlica szkolna będzie dostępna dla następujących grup uczniów:

 • oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3, którzy uczą się w danym dniu stacjonarnie i oczekują w szkole w związku z dojazdem do szkoły/domu,
 • uczniów pozostałych klas, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Zaktualizowane zasady pracy zdalnej od 15.03.2021 r. – nowości oznaczono kolorem zielonym

 1. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online.
 2. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz ustalonym przez siebie hasłem.
 3. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 4. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 5. Nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku lekcyjnym frekwencję podczas lekcji online na podstawie funkcji “Pobierz listę obecności”
 6. Uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia kamery i mikrofonu.
 7. Praca hybrydowa dla klas 1-3 polega na tym, że jedna z grup przychodzi do szkoły co drugi dzień, podczas gdy druga z nich co drugi dzień uczy się w domu. Wychowawca przygotowuje zadania dla uczniów pracujących w domu i przekazuje je najpóźniej w dniu poprzedzającym tę naukę, weryfikuje zaś w dniu, w którym grupa uczy się w szkole.
 8. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w dniu 19.10.2020 r. do godz. 19.00, a od 20.10.2020 r. w godz. od 8.00 do 16.00.
 9. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 10. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej prosimy kierować do wychowawców.
Untitled design (1)
  

Praca szkoły od 18.01.2021 r.

Od 18 stycznia 2021 r. stacjonarnie uczyć się będą uczniowie oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-3, natomiast klasy 4-8 kontynuować będą naukę zdalną.

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej oraz w dzienniku elektronicznym.

W związku z koniecznością dostosowania zasad pracy w szkole do wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego informujemy, że w naszej szkole panować będą następujące zasady (zmiany oznaczono kolorem niebieskim):

Oddziały przedszkolne

 1. Uczniowie rozpoczynają lekcje o różnych porach:
  0a – 8.30
  0b – 7.30
  0c – 9.00
  0d – 8.00
 2. Szatnie oraz strefy wspólne dla rodziców / opiekunów znajdują się w budynku głównym na 1 piętrze.
 3. Dziecku może towarzyszyć jeden opiekun (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).
 4. Uczniowie spożywają śniadania w swoich klasach.

Klasy 1-3

 1. Klasy pracują w systemie stacjonarnym.
 2. Uczniowie rozpoczynają lekcje o różnych porach: 8.00, 8.55, 9.45 zgodnie z planem lekcji.
 3. Uczniowie klas 2b, 3b i 3c korzystają do odwołania z szatni przy hali sportowej i wchodzą do szkoły wejściem głównym przy portierni, uczniowie pozostałych klas 1-3 korzystają z dotychczasowej szatni i wchodzą do szkoły wejściem A (między łącznikiem a 1 blokiem dydaktycznym). 
 4. Uczniowie odbywają zajęcia przez cały dzień w tej samej sali, z wyjątkiem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego.
 5. O częstotliwości przerw klas 1-3 decydują wychowawcy i ustalają je nie rzadziej niż raz na 45 minut, aby na jednym korytarzu przebywali uczniowie z maksymalnie jednej klasy.

Klasy 4-8

 1. Klasy pracują zdalnie zgodnie z poniższymi zasadami.
 2. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online.
 3. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz ustalonym przez siebie hasłem.
 4. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 5. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 6. Nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku lekcyjnym frekwencję podczas lekcji online na podstawie funkcji “Pobierz listę obecności”.
 7. Uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia kamery i mikrofonu.
 8. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8.00 do 16.00.
 9. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 10. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej prosimy kierować do wychowawców.

Zajęcia dodatkowe dla klas 4-8

 1. Klasy 8 mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach w szkole z następujących przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski (harmonogram oraz ilość osób na konsultacjach tak jak dotychczas ustalane w poprzez Teams przez nauczycieli prowadzących),
 2. Zajęcia specjalistyczne dla klas 4-8 (rewalidacja, terapia pedagogiczna, socjoterapia, logopedia) tak jak dotychczas – w szkole lub zdalne – w zależności od woli rodziców.
 3. W obu powyższych przypadkach uczniowie na zajęcia udają się bezpośrednio wejściem C (między pierwszym a drugim blokiem dydaktycznym) i przechodzą do wyznaczonych sal drugiego bloku dydaktycznego.

Świetlica szkolna będzie dostępna dla następujących grup uczniów:

 • oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3, które uczą się stacjonarnie i oczekują w szkole w związku z dojazdem do szkoły/domu,
 • uczniów pozostałych klas, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Dowozy do szkoły

Dowozy będą przebiegać zgodnie z harmonogramem.

Obiady

Obiady w stołówce dostępne będą w różnych godzinach dla oddziałów przedszkolnych oraz dla klas 1-3.

Dodatkowe zasady

 1. Uczniowie podczas przerw powinni przebywać na holach przy klasach, w których mają zajęcia.
 2. Uczniowie zakrywają usta i nos w częściach wspólnych.
 3. Wszyscy uczniowie mają obowiązek częstego mycia rąk po wejściu do szkoły, przed i po jedzeniu, przed zajęciami, a dodatkowo uczniowie klas 1-8 dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły.
 4. Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do szkoły, w szatniach, świetlicach, bibliotece, stołówce i hali sportowej.
 5. Osoby postronne wchodzą na teren szkoły wejściem głównym oraz zgłaszają w portierni powód wizyty (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na najważniejsze informacje, które otrzymaliśmy od Ministra Edukacji Narodowej na początku roku szkolnego.

Untitled design (1)
  

Nauczanie zdalnie dla klas 1-8 od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r.

Informujemy, że od dnia 09.11.2020 r. uczniowie klas 1-8 przechodzą na nauczanie zdalne na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 04.11.2020 r. W związku z tym praca hybrydowa naszej szkoły przedstawia się następująco:

 • oddziały przedszkolne uczą się stacjonarnie w szkole,
 • klasy 1-8 uczą się zdalnie,
 • klasy 8 mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach w szkole z następujących przedmiotów: język polski, matematyk i język angielski (harmonogram oraz ilość osób na konsultacjach przekażą za pomocą Teams nauczyciele prowadzący zajęcia).

Świetlica szkolna będzie dostępna dla następujących grup uczniów:

 • oddziałów przedszkolnych, które uczą się stacjonarnie i oczekują w szkole w związku z dojazdem do szkoły/domu,
 • uczniów pozostałych klas, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Dzień 10.11.2020 r. jest dniem nauki szkolnej i w tym dniu zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć.

Zaktualizowane zasady pracy zdalnej od 09.11.2020 r. – nowości oznaczono kolorem zielonym

 1. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online.
 2. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz ustalonym przez siebie hasłem.
 3. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 4. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 5. Nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku lekcyjnym frekwencję podczas lekcji online na podstawie funkcji “Pobierz listę obecności”.
 6. Uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia kamery i mikrofonu.
 7. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w dniu 19.10.2020 r. do godz. 19.00, a od 20.10.2020 r. w godz. od 8.00 do 16.00.
 8. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 9. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej prosimy kierować do wychowawców.
Untitled design (1)
  

Uczniowie klas 1-3 wracają do szkoły

Informujemy, że od dnia 02.11.2020 r. uczniowie klas 1-3 ponownie uczą się stacjonarnie, czyli w szkole. Z tym dniem kończy się bowiem czas pracy zdalnej rekomendowany przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach.