zmiany_organizacyjne_2020_2021
Informacje

Zmiany organizacyjne w szkole od 1 września 2020 r. [AKTUALIZACJA]

W związku z koniecznością dostosowania zasad pracy w szkole do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego informujemy, że od 1 września 2020 r. w naszej szkole panować będą następujące zasady (stan na 26.08.2020 r.):

Oddziały przedszkolne

 1. Uczniowie rozpoczynają lekcje o różnych porach:
  0a – 8.30
  0b – 7.30
  0c – 9.00
  0d – 8.00
 2. Szatnie oraz strefy wspólne dla rodziców / opiekunów znajdują się w budynku głównym na 1 piętrze.
 3. Dziecku może towarzyszyć jeden opiekun (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).
 4. Uczniowie spożywają śniadania w swoich klasach.

Klasy 1-4

 1. Klasy pracują w systemie stacjonarnym.
 2. Uczniowie rozpoczynają lekcje o różnych porach: 8.00, 8.55, 9.45.
 3. Rodzice uczniów klas 1 mogą korzystać ze stref wspólnych w szatniach w 1 bloku dydaktycznym tylko w pierwszym tygodniu nauki. Uczniowie i rodzice / opiekunowie klas 1-3 wchodzą do szatni wejściem A, a klas 4 wejściem C.
 4. Dziecku z klas 1 może towarzyszyć jeden opiekun (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).
 5. Uczniowie odbywają zajęcia przez cały dzień w tej samej sali, z wyjątkiem zajęć z informatyki i wychowania fizycznego.
 6. O częstotliwości przerw klas 1-3 decydują wychowawcy i ustalają je nie rzadziej niż raz na 45 minut.

Klasy 5-8

 1. Klasy pracują w systemie stacjonarnym, tzn. wszyscy uczą się w szkole.
 2. Uczniowie rozpoczynają zajęcia o różnych porach: 8.00, 8.55.
 3. Uczniowie wchodzą do szatni wejściem C.
 4. Uczniowie odbywają zajęcia przez cały dzień w tej samej sali, z wyjątkiem zajęć z informatyki, języków obcych i wychowania fizycznego.
 5. Przerwy międzylekcyjne ustalone są zgodnie z dotychczasowym systemem organizacji pracy.

Dodatkowe zasady

 1. Uczniowie podczas przerw powinni przebywać na holach przy klasach, w których mają zajęcia.
 2. Uczniowie zakrywają usta i nos w częściach wspólnych.
 3. Wszyscy uczniowie mają obowiązek częstego mycia rąk po wejściu do szkoły, przed i po jedzeniu, przed zajęciami, a dodatkowo uczniowie klas 1-8 dezynfekcji rąk po wejściu do szkoły.
 4. Pojemniki z płynem dezynfekującym znajdują się przy wejściach do szkoły, w szatniach, świetlicach, bibliotece, stołówce i hali sportowej.
 5. Osoby postronne wchodzą na teren szkoły wejściem głównym oraz zgłaszają w portierni powód wizyty (obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcja dłoni lub rękawiczki).

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na najważniejsze informacje, które otrzymaliśmy od Ministra Edukacji Narodowej.

Wskazówki dla rodziców

Wskazówki dla uczniów

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na naszej stronie internetowej oraz Facebooku szkoły.

Powiązane artykuły :