wyniki-rekrutacji-2021
Informacje

Wyniki rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

Informujemy, że przy wejściu głównym do szkoły znajdują się opublikowane listy kandydatów przyjętych zarówno do oddziałów przedszkolnych, jak i do klasy pierwszej. Potwierdzamy, że wszystkie złożone w terminie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i dzieci zostały przyjęte do szkoły od roku szkolnego 2023/2024.

Szkoła wciąż dysponuje następującą liczbą wolnych miejsc:

  • 1 miejsce w oddziale przedszkolnym dla 6-latków (zerówka),
  • 13 miejsc w klasach pierwszych.

Jednocześnie informujemy, że listy uczniów z podziałem na klasy zostaną opublikowane poprzez wywieszenie ich przy wejściu do szkoły w dniu 24.08.2023 r. o godz. 12:00 po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.

Powiązane artykuły :