11
Szkoła Promująca Zdrowie Uczniowie

Warsztaty “Moja klasa i ja”

W dniach 26.02-28.02.2018 r. uczniowie klas 0 i 1 uczestniczyły w warsztatach plastycznych realizowanych w ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie pt. “Moja klasa i ja”. Dzieci zostały zapoznane z potrzebami, zasadami i regułami, które mogą panować między ludźmi. Uświadomiły sobie, że wpływają one na dobre relacje z innymi i zapobiegają nieporozumieniom.  Ponadto utrwaliły właściwe wzorce zachowań oraz kształtowały poczucie odpowiedzialności za własne słowa i zachowanie. Całość zajęć przebiegała w serdecznej i przyjaznej atmosferze. Na koniec dzieci wykonały pracę plastyczną na temat “Mój udział w budowaniu pozytywnej atmosfery w klasie”, z których powstała wystawka.

/Karolina Lejk/

Powiązane artykuły :