Uczę się bezepieczneństwa (3)
Bezpieczeństwo Spotkania Szkoła Dobrego Wychowania Szkoła Promująca Zdrowie

Uczę się bezpieczeństwa

W miesiącu maju pani pedagog zaprosiła wszystkich uczniów klas pierwszych na zajęcia edukacyjno – profilaktyczne realizowane w ramach programu „Uczę się bezpieczeństwa”, które prowadził dzielnicowy Komisariatu Policji w Sierakowicach: aspirant sztabowy Jarosław Pyszka.Podczas pierwszego spotkania rozmawiano o zasadach korzystania z telefonów komórkowych i portali internetowych. Celem pogadanki było uwrażliwienie dzieci na „Bezpieczeństwo w sieci”, prowadzący zajęcia prosił o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z anonimowymi znajomymi w Internecie.Tematem drugiej pogadanki było „Bezpieczeństwo w czasie wakacji”. W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się, jak bezpiecznie zachowywać się podczas nadchodzących wakacji. Funkcjonariusz policji:

–  ostrzegł przed zagrożeniami, jakie mogą ich spotkać,

– przypomniał dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się  po drodze,

– omówił jak zachować się, gdy zaczepi je obca osoba,

– przestrzegał również uczniów przed korzystaniem z niestrzeżonych kąpielisk, organizowaniem zabaw w niebezpiecznych miejscach,

– informował o sposobach zachowania i wzywania pomocy w przypadku nagłych zdarzeń.

Dziękujemy za zajęcia i życzymy bezpiecznych wakacji.

Powiązane artykuły :