2020.10.01 Technoludek (12)
Uczniowie

TECHNIKOLUDEK

Oddziały przedszkolne biorą udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym “Technikoludek – czyli przedszkolak w świecie technologii”. Projekt powstał jako odpowiedź na realizację jednego z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2020/21, którym jest „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”.

Patronat nad projektem objęło czasopismo Bliżej Przedszkola. Pierwsze efekty naszej pracy widać już w salach, gdzie powstały kąciki technologiczne. Sprawiły one ogromną radość dzieciom i rozbudziły ich ciekawość. Przygotowana została także tablica informacyjna dla Rodziców “Technikoludek”.

Przed nami jeszcze wiele wyzwań, które wspólnie będziemy realizowali.

Powiązane artykuły :