2021.11.10 Ślubowanie pierwszoklasistów (25)
Historia Uczniowie Wydarzenia

Mamy Niepodległą | Ślubowanie klas 1

Listopad to miesiąc szczególny dla naszej Ojczyzny. Dnia 11.11.1918 roku spełniły się marzenia naszych przodków o niepodległości. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierakowicach nosi imię jednego z budowniczych II Rzeczypospolitej, Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dlatego co roku przed obchodami Narodowego Święta Niepodległości w naszej placówce odbywają się uroczystości szkolne zwane „Świętem Szkoły” połączone ze ślubowaniem klas pierwszych. W obecnym roku świętowaliśmy 10 listopada 2021 ale ze względu na pandemię i obostrzenia z podziałem na grupy.

Pierwsza część uroczystości  rozpoczęła  się o godzinie 9:00, podczas której oficjalnie zostało włączonych 91 pierwszoklasistów w poczet uczniów naszej szkoły. Zanim to nastąpiło uczniowie klas I pięknie się zaprezentowali . Przedstawili  część artystyczną o tematyce szkolnej i patriotycznej powodując szerokie uśmiechy na twarzach wszystkich obecnych. Na koniec tej części  ułożyli z kartonowych puzzli wizerunek patrona szkoły – Józefa Piłsudskiego. Niezwykle doniosłym momentem było złożenie ślubowania na sztandar szkoły. Następnie dyrektor pasował pierwszoklasistów szablą oficerską – to element tradycji naszej szkoły – będącą repliką szabli posiadanej przez patrona szkoły Marszałka Józefa Piłsudskiego. Ten fragment uroczystości zawsze budzi wiele emocji wśród uczniów i rodziców, zwłaszcza, że podczas ceremonii słychać „Marsz Generalski”.Na koniec „maluszki” otrzymały upominki ufundowane przez Radę Rodziców. Finałem świętowania przez pierwszoklasistów było zasadzenie wspólnie z Dyrektorem Szkoły Krzysztofem Andryskowskim głogu. Ten element jest także tradycją w naszej szkole i w ten sposób przed placówką powstaje  aleja złożona z tych pięknych krzewów.

Druga część Święta Szkoły była związana ze 103 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Rozpoczęła się o godzinie 11:00. Uczestniczyły w niej klasy IV-VIII. Wysłuchaliśmy uroczystego Apelu Poległych, wezwania odczytał pan Rajmund Spręga. Młodzież szkolna złożyła kwiaty pod Dębem Katyńskim. Chór szkolny wykonywał pieśni patriotyczne.

Na koniec naszego świętowania zachęciliśmy wszystkich uczniów szkoły do wzięcia udziału w akcji „Szkoła do hymnu”, której pomysłodawcą jest Ministerstwo Edukacji i Nauki. W dniu 11 listopada uczniowie mają zaśpiewać w domu fragment „Mazurka Dąbrowskiego” i przesłać nagrany film na profil facebookowy szkoły. Efekty można obejrzeć na naszym profilu FB.

W listopadzie 2021 roku w naszej szkole miał miejsce jeszcze jeden element związany ze świętowaniem 103 rocznicy odzyskania niepodległości. W dniu 17 listopada odbył się I Gminny Konkurs Historyczny „Mamy Niepodległą”. Wzięły w nim udział cztery szkoły podstawowe z Gminy Sierakowice. Reprezentowały je ośmioosobowe reprezentacje. Uczniowie musieli wykazać się nie tylko znajomością historii z okresu walki o niepodległość ale także wiedzą z zakresu: wojskowości, udzielania pierwszej pomocy, znajomości pieśni patriotycznych. Odbyła się także część praktyczna z musztry oraz zadanie pod tytułem „bieg z rannym powstańcem”.

Nad całością czuwała komisja powołana przez organizatorów w składzie:

– Mirosław Kuczkowski

– Jacek Mazur

Rywalizacja była bardzo wyrównana. O trzecim miejscu zadecydowała dogrywka. Wyniki prezentują się następująco:

  1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierakowicach
  2. Szkoła Podstawowa w Mojuszu
  3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sierakowicach
  4. Szkoła Podstawowa w Załakowie.

Wszystkie reprezentacje otrzymały okazałe „niepodległościowe” puchary oraz koszulki z logo konkursu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok do udziału w drugiej edycji. Liczymy, że w większym gronie szkół. Panu wójtowi Tadeuszowi Kobieli dziękujemy za ufundowanie nagród a członkom komisji konkursowej za przyjęcie naszego zaproszenia.

Podsumowując wszystkie elementy opisane powyżej należy stwierdzić, że tak przeżyty „niepodległościowy” Listopad 2021 roku zostanie  z pewnością na długo w pamięci wszystkich uczniów.

/Organizatorzy/

Galeria obrazów z obchodów listopadowych.

Powiązane artykuły :