IMG_2292
Spotkania Wydarzenia

Pokaz rycerski

W tym roku szkolnym uczniowie klas VII i klas II gimnazjum w dniu 13 października 2017 r. oglądali pokaz rycerski pt. “Wiek XIX’”.

Aktorzy z Gniewu w ciekawy sposób zaprezentowali uczniom drogę narodu polskiego do odzyskania niepodległości.

Uczniowie dowiedzieli się m.in. o legionach polskich, utworzeniu Księstwa Warszawskiego, postanowieniach kongresu wiedeńskiego, powstaniu Królestwa Polskiego, powstaniu listopadowym i zmaganiach Polaków do powstania styczniowego.

Następnie zobaczyli pokaz broni z okresu Napoleona. Wybrani uczniowie w czasie spektaklu wcielili się w rolę Józefa Wybickiego, Jana Henryka Dąbrowskiego, Napoleona Bonapartego, legionisty Księstwa Warszawskiego.

Zainteresowanie pokazem było bardzo duże i wzbudziło wśród uczniów ogromne emocje. Była to świetna i pouczająca  lekcja historii.

Organizator spotkania – Mirosława Tandek

Powiązane artykuły :