szkolawchmurze_microsoft_logotype_szkolnawww
Informacje

Otrzymaliśmy tytuł “Szkoła w Chmurze Microsoft”

Od trzech lat nasza szkoła pracuje w Office 365 dla edukacji. Jest to darmowe narzędzie dla szkół, które wspomaga wiele obszarów działalności szkoły.

Widoczne zmiany w zarządzaniu szkołą i komunikacji

Na początku postawiliśmy na zmianę komunikacji wśród nauczycieli i jej ujednolicenie dzięki służbowym adresom mailowym oraz aplikacji Teams. Wkrótce potem powstała wewnętrzna witryna pod nazwą Wirtualny Pokój Nauczycielski, oparta o narzędzie SharePoint, w której zamieszczamy najważniejsze dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły: statut, zarządzenia dyrektora, regulaminy, informacje, druki itp. Witryna pełni również funkcję Wirtualnego Sekretariatu. W ten sposób udało się zrewolucjonizować przepływ informacji w szkole oraz zarządzanie placówką.

Uruchomienie pracy zdalnej

W czasie gdy nastała konieczność wdrożenia nauczania zdalnego z powodzeniem stosowaliśmy dzielenie się zasobami z całą społecznością szkoły za pomocą OneDrive. W momencie gdy poczuliśmy się jako kadra pedagogiczna na tyle komfortowo w obsłudze podstawowych narzędzi pakietu Office 365 dla edukacji, zastosowaliśmy aplikację Teams w procesie zdalnego nauczania. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Każdy uczeń posiada szkolny adres mailowy, który pozwala nie tylko na komunikację z nauczycielem, ale także na dostęp do narzędzi, w których może przygotować zadania domowe, rozwiązywać testy, opracowywać dokumenty i dzielić się nimi z innymi uczniami.

Nowością okazały się także spotkania online rady pedagogicznej oraz wewnętrzne szkolenia. Na początku było to stresujące doświadczenie, które z czasem przerodziło się w wygodne i komfortowe. Możliwe było nie tylko spotykanie się w czasie, kiedy standardowe spotkania nie mogły się odbywać, mogliśmy również przeprowadzać wszystkie czynności tak jak podczas zwykłego spotkania rady pedagogicznej: prezentować treści, zabierać głos, a nawet głosować.

Nie bez znaczenia był też fakt, że z powodzeniem mogliśmy wykorzystywać Teams do kontaktów z rodzicami, dzięki temu możliwe były wirtualne wywiadówki nawet dla osób nieposiadających kont w naszej szkole.

Kończymy program z sukcesem, ale nie przygodę z Office 365 dla edukacji

Otrzymaliśmy wsparcie od Ministerstwa Edukacji Narodowej w postaci laptopów do pracy zdalnej. Po sprawdzeniu, jakiej jakości sprzętem dysponujemy oraz w jakiej ilości, ustaliliśmy, że mamy ponad 130 laptopów pracujących w systemie Windows 10. Kolejnym wymogiem był fakt intensywnej eksploatacji pakietu Office 365 dla edukacji, co potwierdzają dane liczbowe. Postanowiliśmy ubiegać się więc o tytuł “Szkoły w Chmurze Microsoft”. Okazało się, że spełniliśmy warunki i tytuł otrzymaliśmy, o czym niniejszym z dumą informujemy.

List gratulacyjny od firmy Microsoft.
Dyrektor Szkoły w Chmurze - Krzysztof Andryskowski oraz wicedyrektor i administrator - Tomasz Ziemann
Korzyści z uczestnictwa w programie firmy Microsoft

Dołączyliśmy do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft.

Otrzymaliśmy wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem oraz tabliczką Szkoła w Chmurze Microsoft.

Dostaliśmy zaproszenie do dwóch światowych programów: globalna sieć innowacyjnych nauczycieli oraz globalna sieć modelowych szkół.

Mamy dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli.

Powiązane artykuły :