koronawirus_news
Informacje Koronawirus

Ograniczenie działalności do 10.04.2020 r.

Zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach wydał zarządzenie regulujące pracę szkoły i proces zdalnego nauczania. Zarządzenie zostało wysłane rodzicom poprzez dziennik elektroniczny. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Powiązane artykuły :