e8-logo
Informacje

Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

Zaświadczenia z wynikami z egzaminu ósmoklasisty można odbierać od 31.07.2020 r. (piątek) w godzinach pracy sekretariatu od godz. 8.00 do 12.00. Absolwenci muszą odebrać dokumenty osobiście i złożyć podpis poświadczający odbiór.

Powiązane artykuły :