Untitled design (1)
Informacje Koronawirus

Nauczanie zdalnie dla klas 1-8 od 09.11.2020 r. do 29.11.2020 r.

Informujemy, że od dnia 09.11.2020 r. uczniowie klas 1-8 przechodzą na nauczanie zdalne na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 04.11.2020 r. W związku z tym praca hybrydowa naszej szkoły przedstawia się następująco:

 • oddziały przedszkolne uczą się stacjonarnie w szkole,
 • klasy 1-8 uczą się zdalnie,
 • klasy 8 mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach w szkole z następujących przedmiotów: język polski, matematyk i język angielski (harmonogram oraz ilość osób na konsultacjach przekażą za pomocą Teams nauczyciele prowadzący zajęcia).

Świetlica szkolna będzie dostępna dla następujących grup uczniów:

 • oddziałów przedszkolnych, które uczą się stacjonarnie i oczekują w szkole w związku z dojazdem do szkoły/domu,
 • uczniów pozostałych klas, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Dzień 10.11.2020 r. jest dniem nauki szkolnej i w tym dniu zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć.

Zaktualizowane zasady pracy zdalnej od 09.11.2020 r. – nowości oznaczono kolorem zielonym

 1. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online.
 2. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz ustalonym przez siebie hasłem.
 3. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 4. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 5. Nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku lekcyjnym frekwencję podczas lekcji online na podstawie funkcji “Pobierz listę obecności”.
 6. Uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia kamery i mikrofonu.
 7. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w dniu 19.10.2020 r. do godz. 19.00, a od 20.10.2020 r. w godz. od 8.00 do 16.00.
 8. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 9. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej prosimy kierować do wychowawców.

Powiązane artykuły :