Untitled design (1)
Informacje Koronawirus

Nauczanie zdalne dla oddziałów przedszkolnych od 29.03.2021 r.

Informujemy, że od dnia 29.03.2021 r. uczniowie oddziałów przedszkolnych przechodzą na nauczanie zdalne.

Podstawą tej decyzji są:

W związku z tym praca naszej szkoły przedstawia się następująco:

 • oddziały przedszkolne uczą się zdalnie,
 • klasy 1-8 uczą się zdalnie,
 • klasy 8 mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach w szkole z następujących przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski.

Świetlica szkolna będzie dostępna dla następujących grup uczniów:

 • uczniów klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz inne osoby realizujące działania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zaktualizowane zasady pracy zdalnej od 29.03.2021 r. – nowości oznaczono kolorem zielonym

 1. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online.
 2. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz ustalonym przez siebie hasłem.
 3. Zajęcia w klasach 1-8 będą odbywać się zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 4. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 5. Nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku lekcyjnym frekwencję podczas lekcji online na podstawie funkcji “Pobierz listę obecności” lub “Raport obecności”.
 6. Uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia kamery i mikrofonu.
 7. Uczniowie oddziałów przedszkolnych pracują zdalnie przy zachowaniu następujących zasad:
  • Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams – adresy mailowe dostępne u wychowawców, a w razie problemów z hasłem należy się kontaktować jak opisano w punkcie 8 poniżej.
  • Nauczyciele zamieszczą materiały do pracy w zakładce “Pliki / Materiały z zajęć”.
  • Zajęcia z języka angielskiego, zajęcia regionalne oraz religii odbywają się online zgodnie z planem zamieszczonym w zakładce “Kalendarz”.
  • Zajęcia z wychowawcą odbywają się raz dziennie w porze wyznaczonej przez wychowawcę i zamieszczonej w zakładce “Kalendarz”.
  • Wychowawca jest dostępny online dla uczniów w godzinach pracy oddziału (zgodnie z planem lekcji).
 8. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w godz. 8.00 do 15.00.
 9. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 10. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej prosimy kierować do wychowawców.

Powiązane artykuły :