koronawirus_news
Informacje Koronawirus

Nauczanie hybrydowe od 19.10.2020 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Sierakowicach informuje, że od dnia 19.10.2020 r. do 06.11.20202 r. szkoła przechodzi na tryb nauki hybrydowej.

Taka pozytywna opinia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Kartuzach wynika z rosnącej liczby zachorowań w województwie pomorskim, powiecie kartuskim oraz gminie Sierakowice, a także z potwierdzonych przypadków zachorowań wśród nauczycieli oraz pracowników obsługi w naszej szkoły. Zgodę na taki tryb wyraził również organ prowadzący szkołę – Gmina Sierakowice.

Nauka hybrydowa oznacza, że:
oddziały przedszkolne uczą się stacjonarnie w podanym terminie, ale będą objęte nadzorem epidemiologicznym, tzn. pomiarem temperatury po wejściu do szkoły oraz obserwacją samopoczucia ucznia,
klasy 1-8 uczą się w tym czasie zdalnie poprzez aplikację Teams.

Dodatkowo dzień 19.10.2020 r. jest dniem wolnym dla klas 1-8 w ramach dni wolnych ogłoszonych przed dyrektora szkoły, a to oznacza, że w praktyce zajęcia zdalne dla klas 1-8 rozpoczną się od 20.10.2020 r.

Zasady dotyczące pracy zdalnej opublikujemy na naszej stronie internetowej, Facebooku szkoły oraz w dzienniku elektronicznym dnia 19.10.2020 r. do godz. 15:00. Od tej pory natomiast kontakt z rodzicami będzie przebiegał wyłącznie przez dziennik elektroniczny, a z uczniami w sprawach nauczania wyłącznie poprzez aplikację Teams.

Prosimy o wyrozumiałość. Życzmy sobie wzajemnie zdrowia i cierpliwości.

Krzysztof Andryskowski – dyrektor szkoły
Ewa Wierzba – wicedyrektor ds. dydaktycznych
Tomasz Ziemann – wicedyrektor ds. wychowawczych

Powiązane artykuły :