logo mpotęga
Konkursy mPotęga'19

„mPotęga” w naszej szkole

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

miło nam poinformować, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektów matematycznych: „Matematyczne Kaszuby” – skierowanego dla uczniów klas 4-6 oraz „Poszukiwacze matematyki w recyklingu”- adresowanego dla uczniów klas 7-8. W VI edycji programu „mPotęga” zostało dofinansowanych 112 projektów matematycznych spośród 525 nadesłanych z całej Polski. Projekt dofinansowuje Fundacja mBanku.

Głównym celem projektu „Matematyczne Kaszuby” jest ukazanie piękna matematyki w regionalizmie, rozwijanie zainteresowań uczniów tymi dziedzinami nauki, ukazywanie praktycznego zastosowania matematyki w życiu codziennym. Projekt ma charakter innowacyjny, ponieważ opiera się na nowoczesnych metodach nauczania poprzez działanie, doświadczanie i wykorzystanie technik multimedialnych. Program przewiduje realizację zajęć najczęściej pozalekcyjnych z matematyki, z elementami regionalizmu dla uczniów klas 4– 6. Proponowane zadania przyczynią się do rozwijania zainteresowań matematycznych uczniów oraz ukażą wiele praktycznych aspektów wykorzystania umiejętności matematycznych w życiu codziennym. Ciekawa forma zajęć edukacyjnych będzie sprzyjać również rozwijaniu zdolności artystycznych i poznawczych uczniów.

Zadania, które uczniowie będą realizowali:

  • „Kaszuby w liczbach” – wykonanie plakatu na podstawie informacji zebranych przez liderów,
  • „Symetrie w hafcie matematycznym i kaszubskim” – warsztaty poświęcone tworzeniu haftu matematycznego i kaszubskiego, ogłoszenie konkursu na najładniejszą pracę hafciarską,
  • „Najciekawsza bryła” – warsztaty tworzenia modeli brył przestrzennych z gotowych pomocy dydaktycznych, ogłoszenie konkursu na najciekawszy model bryły przestrzennej,
  • „Quiz matematyczny” – wyszukiwanie, zbieranie i gromadzenie danych, przygotowanie pytań przez liderów,
  • lekcja matematyki o treściach regionalnych – przygotowanie zadań przez liderów zawierających informacje o treściach regionalnych oraz działania matematyczne na poziomie poszczególnych klas,
  • przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej działań realizowanych na projekcie.

/Ewelina Cierocka, Małgorzata Kostuch, Emilia Syldatk/

Powiązane artykuły :