koronawirus_news
Informacje Koronawirus

Komunikat w sprawie uczestniczenia uczniów w niektórych obszarach działalności szkoły od 25.05.2020 r.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.05.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego przedstawiamy Państwu procedury bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z uruchomieniem niektórych funkcji szkoły.

Procedury te zostały skonsultowane z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Kartuzach.

W związku z powyższym informujemy, że w do 07.06.2020 r. zostają zawieszone zajęcia z następującymi wyjątkami:

 1. Od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. uczniowie klas I-III w godzinach od 8:00 do 13:00 mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, a realizacja zajęć dydaktycznych odbywa się nadal w ramach kształcenia na odległość – procedury.
 2. Od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. prowadzone będą za zgodą rodziców zajęcia rewalidacyjne i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – procedury.
 3. Od 25 maja do 7 czerwca 2020 r. dla uczniów klas 8 zorganizowane zostaną konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów egzaminacyjnych oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej – procedury.
 4. Od 1 do 7 czerwca 2020 r. dla wszystkich uczniów naszej szkoły zostaną zapewnione konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej – procedury.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z procedurami, o których mowa powyżej.

Komunikat w sprawie wznowienia działalności przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostanie opublikowany do 29.05.2020 r.

Jak wysłać ucznia klasy I-III do szkoły? – Najważniejsze zasady

 1. zgłosić ten fakt telefonicznie pod nr telefonu 58 684-68-75 w godz. 9:00-14:00 co najmniej 2 dni robocze przed przyprowadzeniem dziecka,
 2. oraz złożyć w sekretariacie szkoły wersję papierową oświadczenia z załącznika nr 2 do procedur najpóźniej 1 dzień przed objęciem ucznia opieką.

Dokument, jakie musi posiadać uczeń, gdy zgłasza się na:

 1. konsultacje – oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedur,
 2. zajęcia specjalistyczne – oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedur.

Poza spełnieniem powyższych wymogów formalnych należy przestrzegać również m.in. następujących zasad:

 1. dziecko musi być bezwzględnie zdrowe,
 2. dziecko nie może zabierać ze sobą swoich zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów,
 3. dziecko musi posiadać własne przybory szkolne.

Przypominamy, że nie działają kuchnia, ani sklepik szkolny. Dzieci muszą posiadać własne kanapki oraz napoje.

Powiązane artykuły :