Untitled design (1)
Informacje Koronawirus

Klasy 1-3 od 26.04.2021 r. uczą się hybrydowo

Informujemy, że od dnia 26.04.2021 r. uczniowie klas 1-3 będą pracować hybrydowo.

Podstawą tej decyzji są:

W związku z tym praca naszej szkoły przedstawia się następująco:

 • oddziały przedszkolne uczą się w szkole,
 • klasy 1-3 uczą się hybrydowo,
 • klasy 4-8 uczą się zdalnie,
 • klasy 8 mają możliwość wzięcia udziału w konsultacjach w szkole z następujących przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski.

Świetlica szkolna będzie dostępna dla następujących grup uczniów:

 • uczniów klas 0,
 • uczniów klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz inne osoby realizujące działania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz uczniów tych klas, którzy w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły.

Zaktualizowane zasady pracy zdalnej od 26.04.2021 r. – zmiany oznaczono kolorem zielonym

 1. Nauczanie odbywa się w aplikacji Teams w formie zajęć online.
 2. Logowanie do aplikacji Teams następuje mailem szkolnym oraz ustalonym przez siebie hasłem.
 3. Zajęcia w klasach 1-8 będą odbywać się zgodnie z planem lekcji danej klasy i będą trwać 30 minut. Np. lekcja druga rozpocznie się zgodnie z planem o 8.55 i będzie trwać do 9.25.
 4. Nauczyciele prowadzący ustalą z uczniami sposób przekazywania informacji z lekcji w przypadku, gdyby uczeń nie mógł uczestniczyć w spotkaniu online.
 5. Nauczyciele sprawdzają i odnotowują w dzienniku lekcyjnym frekwencję podczas lekcji online na podstawie funkcji “Pobierz listę obecności” lub “Raport obecności”.
 6. Uczniowie na prośbę nauczyciela zobowiązani są do włączenia kamery i mikrofonu.
 7. Praca hybrydowa dla klas 1-3 polega na tym, że jedna z grup przychodzi do szkoły co drugi dzień, podczas gdy druga z nich co drugi dzień uczy się w domu. Wychowawca przygotowuje zadania dla uczniów pracujących w domu i przekazuje je najpóźniej w dniu poprzedzającym tę naukę, weryfikuje zaś w dniu, w którym grupa uczy się w szkole.
 8. W sprawach technicznych możliwy jest kontakt pod nr telefonu: 507-406-311 w godz. 8.00 do 15.00.
 9. Wszelkie informacje do rodziców będą kierowane przez dyrekcję, wychowawców i nauczycieli przez dziennik elektroniczny, a komunikacja z uczniami w sprawie lekcji będzie przebiegała przy użyciu aplikacji Teams.
 10. Wszelkie spostrzeżenia dotyczące pracy zdalnej prosimy kierować do wychowawców.

Powiązane artykuły :